– Uheldig, sier direktør Helge Eide i KS om en mulig rettighetsfesting av heldøgns omsorg. Foto: Magnus K. Bjørke
– Uheldig, sier direktør Helge Eide i KS om en mulig rettighetsfesting av heldøgns omsorg. Foto: Magnus K. Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Kritisk til å lovfeste ett omsorgstilbud

– Alt som snevrer inn kommunenes mulighet til å vurdere hvilket omsorgstilbud som er best, er uheldig, sier områdedirektør Helge Eide i KS.

I samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene varsles det at en lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg skal utredes med sikte på innføring i inneværende stortingsperiode.

– Hvis dette skal være en individuell rettighet, vil det være en uheldig utvikling. Det vil være et eksempel på en oppsplitting av tjenesten som gir kommunene mindre mulighet til å vurdere hva som er den beste løsningen. Det er viktig at kommunene kan se hele tjenesten i sammenheng, sier Eide til Kommunal-Rapport.no.