På Helse Norge sine nettsider ligger en foreløpig og ikke verifiserbar versjon av korona-sertifikatet tilgjengelig.

På Helse Norge sine nettsider ligger en foreløpig og ikke verifiserbar versjon av korona-sertifikatet tilgjengelig.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Koronasertifikat er bra, men KS er likevel urolig

KS støtter planene om et koronasertifikat, men mener at kommunene ikke kan prioritere tester som skal gi et slikt sertifikatet på bekostning av andre tester.

Det er lagt opp til at sertifikatet også kan vise negativt testresultat. Sertifikatet kan dermed gi fordeler for dem som ennå ikke har fått tilbud om vaksine eller av andre grunner ikke har blitt vaksinert.

Sertifikatet skal nemlig dokumentere negativ test. Det er viktig for å redusere mulig diskriminering eller opplevd urettferdighet som følge av ordningen. Men KS minner i sin høringsuttalelse om at testdelen av sertifikatet vil berøre kommunenes kapasitet til å teste.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.