Helseminister Bent Høie mener det er viktig å samarbeide om hvordan det kan legges til rette for bedre innføring av e-helseløsningene i Kommune-Norge. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Høie om e-helseløsningene: Naturlig at kommunene bidrar

Helseminister Bent Høie står fast ved at kommunene må ta sin skjerv av utgiftene knyttet til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene. 

Etter at regjeringen denne uken fremmet sitt forslag til statsbudsjett, ønsker KS å rette fokus på budsjettets formulering om at både kommuner og regionale helseforetak «vil framover bli belastet for veksten i kostnader til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene».

De nasjonale e-helseløsningene forvaltes av Direktoratet for e-helse, og omfatter e-resept, kjernejournal og helsenorge.no.