Direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse mener at statens prosjektmodell sikrer en forsvarlig håndtering av milliardprosjektet Akson. Foto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Direktorat slår tilbake mot journalkritikk

Direktøren i Direktoratet for e-helse avviser at Akson – den felles pasientjournalen – er et gigantisk IKT-prosjekt med høy risiko.

– Av de omtrent 11 milliarder kronene som det er beregnet at Akson vil koste, vil omtrent 20–25 prosent gå til teknologi. Resten vil gå til innføring, opplæring, tilpasninger og modernisering av prosesser. Akson et løft for kommunesektoren. Det er ikke et gigantisk IKT-prosjekt, sa direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse på en pressefrokost som direktoratet og KS arrangerte i Oslo torsdag.

VEIEN VIDERE FOR AKSON

Direktoratet for e-helse skal ha forprosjektrapporten klar innen utgangen av februar 2020.

En ekstern kvalitetssikring skal skje våren 2020.

Anbefalingene fra forprosjektet og den eksterne kvalitetssikringen skal gi grunnlag for Stortingets beslutning om utforming og finansiering av prosjektet.

Med forbehold om denne beslutningen, kan de første kommunene ta i bruk løsningen i 2024.

Her kan du lese tildelingsbrevet for forprosjektet.

Kilde: Direktoratet for e-helse

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.