Avtalen det ble forhandlet om, regulerte blant annet lønnen til legevaktleger, leger i spesialisering og samfunnsmedisin. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Brudd i forhandlingene om tariffavtale på legevaktene

KS og Legeforeningen har ikke blitt enige om ny særavtale. Nå skal lønnen for legene på legevaktene bestemmes av en nemnd.

KS og Legeforeningen har forhandlet kommunelegeavtalen, som i hovedsak regulerer organisering og godtgjøring av legevakt.

Onsdag brøt de forhandlingene. Avtalen de forhandlet om, regulerte blant annet lønnen til legevaktleger, leger i spesialisering og samfunnsmedisin.

KS og Legeforeningen er blant annet uenige om arbeidsbelastningen for legene.

Krever samtykke

Legeforeningen krever at legene skal gi samtykke dersom de blir pålagt mer enn sju timer legevakt i løpet av uken.

– Kommunene kan ikke basere legevakt på den enkelte leges samtykke, som når som helst kan trekkes tilbake, skriver forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i KS i en pressemelding.

Gangsø beklager at det ble brudd i forhandlingene.

– Det er synd Legeforeningen ikke vil stå sammen med oss om å finne en helhetlig løsning på legenes arbeidsbelastning. Det gjør arbeidet for å bedre fastlegeordningen og legevakt vanskeligere, uttaler han. 

Strukket oss langt

KS skriver at de mener å ha strukket seg langt for å styrke legerekrutteringen.

«KS ønsker å satse på rekruttering av nyutdannede leger og anerkjenne deres kompetanse. Vi tilbød derfor et betydelig lønnsløft for disse legene. Den nye minimumslønnen ville blitt hevet med 10 prosent til 606 000 kroner», står det i pressemeldingen 

– Vi er nær sjokkert over at Legeforeningen velger å takke nei til en så stor økning for å bedre rekrutteringen til fastlegestillingene, sier Gangsø.

– Uforsvarlig arbeidsbelastning

– Legene har over flere år blitt pålagt en uforsvarlig arbeidsbelastning. Det kan vi ikke akseptere. Vi trenger rammer som sikrer en arbeidstid som er til å leve med, for hver enkelt lege. Dette må vi få på plass, uttaler president Marit Hermansen på Legeforeningens hjemmeside. 

– Vårt krav er at leger skal gi samtykke om de pålegges mer enn sju timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timer i beredskapsvakt. Det ble avvist av KS. Dette er timer som kommer på toppen av full jobb som fastlege på dagtid, sier hun.

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.