Lang tid mellom måltidene er ett av problemene som påpekes i rapporten om kommunale sykehjem i Bergen.

Lang tid mellom måltidene er ett av problemene som påpekes i rapporten om kommunale sykehjem i Bergen.

Illustrasjonsfoto: Britt Glosvik

15 timer mellom måltider på sykehjem i Bergen, viser rapport

En sykehjemsrapport fra Bergen viser flere kritikkverdige områder, ifølge Bergensavisen. 15 timer mellom kvelds og frokost er ett av problemene som påpekes.

To avdelinger på ikke navngitte kommunale sykehjem i Bergen er undersøkt av revisjonsfirmaet Deloitte. I grad av alvorlighet er tre områder markert som «rødt nivå»: Den lange tiden mellom kveldsmat og frokost, håndteringen av legemidler og bemanningsmangelen.

På det ene sykehjemmet er det 14,5 timer mellom kvelds og frokost. På det andre er det 14,5 timer i ukedagene og 15 timer i helgene.

– Ernæringsoppfølgingen er mangelfull, skriver Deloitte i rapporten.

De påpeker blant annet at underernærte pasienter ikke blir veid regelmessig.

– Dette betyr at ved risiko for undervekt, eller en allerede oppstått undervekt, er det fare for at vektnedgangen fortsetter, heter det i rapporten.

Deloitte mener dessuten at mangel på personell og fagkompetanse har konsekvenser for beboerne. Dette er basert både på egne observasjoner, men også informasjon fra intervjuer med de ansatte og pårørende.

– Det blir fra noen kommentert at ledelsen har uttalt at det ikke skal brukes overtidsarbeid, og at dersom det er behov for å bruke tid utover ordinær arbeidstid, så er dette å regne som frivillig arbeid, skriver BA.

Når det gjelder legemidler, har ett av sykehjemmene et «tillitsbasert» system. Det innebærer at det ligger narkotikapreparater til kassering på benken på medisinrommet. Disse kan dermed forsvinne uten at noen oppdager det, påpeker rapporten.

Bergen kommune har lovet å følge opp rapportens konkrete forbedringspunkter.

(©NTB)