Mona Søbyskogen, nestleder i Skolelederforbundet, mener regjeringen burde ventet med å gi nasjonale råd om restriksjoner for mobilbruk i skolen.

Mona Søbyskogen, nestleder i Skolelederforbundet, mener regjeringen burde ventet med å gi nasjonale råd om restriksjoner for mobilbruk i skolen.

Foto: Ole Alvik/Skolelederforbundet

– Regjeringen burde ventet med mobilråd

Kunnskapsministeren burde ventet med mobilanbefaling til skjermbrukutvalget er ferdigjobbet, mener nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen.

Allerede da hun tiltrådte som statsråd ba kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) Utdanningsdirektoratet om å komme med en nasjonal anbefaling knyttet til mobiltelefon i skolen. Onsdag kom fasiten, og reaksjonene har vært delte. 

Ifølge Utdanningsdirektoratets nettsider er arbeidet til skjermbrukutvalget en del av kunnskapsgrunnlaget bak anbefalingen om å strengt regulere mobilbruk i skoletiden. Skjermbrukutvalget skal etter planen avslutte sitt arbeid først i november.