Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kommer med klar marsjordre til skolene.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kommer med klar marsjordre til skolene. 

Foto: Ole Berg Rusten/NTB

Kunnskapsministeren med beskjed til skolene: – Beskytt ungene bedre!

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) forventer at skolene strammer inn for å beskytte elevene bedre mot uønsket innhold og trusler på nett.

– I dag er det dessverre slik at en nærmest ukritisk digitalisering har sørget for at barn og unge eksponeres for mye uønsket innhold – gjennom hjelpemidler levert fra skolen. Sånn kan vi ikke ha det, sier Nordtun.

I forrige uke sendte hun sammen med KS et brev til samtlige norske kommuner der hun ber om bedre kontroll på skolene for å hindre at elevene blir eksponert for uønsket og skadelig innhold.

Bakgrunnen er et vedtak i Stortinget der regjeringen er blitt bedt om å anbefale skolene å innføre et såkalt «Kripos-filter» for å beskytte elevene mot nettsider som brukes til å forlede barn.

Foreslår tekniske sperrer

I brevet går Kunnskapsministeren også lenger, og ber om at skolene begrenser tilgang til innhold som pornografi, reklame, kommersielt press, vold, hatefulle kommentarer, falske nyheter og annen feil- og desinformasjon.

– Lokale løsninger kan bestå av tekniske sperrer eller blokkeringsfiltre som hindrer tilgang til uønsket og skadelig innhold, og som også inneholder listen over nettsider fra Kripos, heter det i brevet, som er undertegnet kunnskapsministeren og KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Bakgrunnen for at skolene anbefales å innføre Kripos-filteret er et forslag fra KrF i Stortinget, som også regjeringspartiene stemte for.

Vil forebygge seksuelle overgrep

Brevet redegjør også for hvordan filteret fungerer. Det er snakk om en liste fra Kripos «over nettsider som man vet brukes til å forlede barn eller som er laget for voksne hvor formålet er sjekking, dating eller seksuelle tjenester.»

– Denne listen kan implementeres som blokkeringsliste i skolens nettverk og på bruker- og enhetsnivå for å forebygge seksuelle overgrep mot barn, skriver kunnskapsministeren og KS i brevet.

Skolene kan få tilgang til listen ved å kontakte politiet.

Det understrekes at listen ikke alene er tilstrekkelig for å beskytte barn.

– Andre typer tekniske sperrer, innholdsfiltre og organisatoriske tiltak må iverksettes, heter det i brevet.

– Må ta ledende rolle

Kunnskapsministeren sier til NTB at regjeringen, slik lovverket nå er utformet, ikke har anledning til å detaljstyre kommunenes valg av læringsmidler på skolene.

– Jeg tror likevel kunstig intelligens og digitale verktøy presser fram at nasjonale myndigheter i større grad må ta en ledende rolle overfor kommunene for å sikre elevene bedre. Det er enorm forskjell på både ressurser og kompetanse i Kommune-Norge, sier hun.

– Jeg vil at alle barn, uavhengig av bosted, skal få læringsverktøy som gir læring og som er trygge.

Høyre mener det ikke holder

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan skolene kan beskytte barn mot skadelig innhold på nett, og departementet varsler nå at den vil bli oppdatert i løpet av høsten.

Høyres Margret Hagerup er imidlertid klar på at en veileder ikke er tilstrekkelig, og sier hun bekymrer seg over at det ikke kommer mer.

– Det vil ikke løse utfordringen med at det er for store forskjeller mellom kommunene i Norge. Høyre mener det er på tide at vi stiller krav til at alle landets kommuner innfører gode og effektive filtre, sier hun.

(©NTB)