Avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen i KS Oppvekst, kultur og utdanning sier at i en ideell verden ville det vært fint med flere pedagoger på 1. trinn.

Avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen i KS Oppvekst, kultur og utdanning sier at i en ideell verden ville det vært fint med flere pedagoger på 1. trinn.

Foto: Terje Lien

KS om seksåring-anbefaling: – Ønsketenkning

Forskerne som har evaluert seksårsreformen anbefaler å doble pedagognormen på 1. trinn. – Urealistisk, mener KS-direktør Kristin Holm Jensen.

Leken har fått mindre plass på 1. trinn, konkluderer forskerne bak evalueringen av seksårsreformen. I sluttrapporten som ble lagt fram tidligere denne uka, anbefaler forskerne flere tiltak. Blant disse er to pedagoger per 15 elever på 1. trinn og innføring av en statlig veileder for skolens arbeid med de yngste elevene.

Avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen i KS kaller anbefalingen om en dobling av pedagogkravet på 1. trinn for ønsketenkning.