I SSBs siste arbeidsmiljøundersøkelse fra 2022 oppga 14,1 prosent av undervisningspersonell at de var blitt utsatt for vold på jobben de siste 12 månedene. 13,9 prosent oppga at volden var utført av elev, kunde eller lignende. Resten oppga at volden kom fra leder eller kollega.

I SSBs siste arbeidsmiljøundersøkelse fra 2022 oppga 14,1 prosent av undervisningspersonell at de var blitt utsatt for vold på jobben de siste 12 månedene. 13,9 prosent oppga at volden var utført av elev, kunde eller lignende. Resten oppga at volden kom fra leder eller kollega.

Foto: Colourbox.com

7 av 10 kurser skoleansatte i vold og aggresjon fra elever

Kursing i vold og trusler fra elever er utbredt, viser spørreundersøkelse. Flere skoleledere mener det er å starte i feil ende.

Antall avviksmeldinger om vold og trusler i skolen øker. Bare i Oslo meldte ansatte om 5.624 avvik knyttet til vold og trusler i fjor, ifølge Utdanningsnytt. Nylig varslet kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) at hun vil kalle inn til krisemøte om vold og trusler i skolen.

– Rop om hjelp