Eilif Kristian Trælnes (Sp)Brønnøy kommune

Ordfører kan bli grensejustert bort fra kommunen sin

Blir det grensejustering mellom helgelandskommunene Brønnøy og Sømna, må ordfører Eilif Kristian Trælnes (Sp) enten flytte fra gården, eller si fra seg vervet som ordfører.

Fylkesmannen i Nordland har kommet med en tilrådning i grensejusteringssaken mellom de to nabokommunene, slik Kommunaldepartementet har bedt om. Og rådet lyder på at kretsene Trælnes og Reinfjord, som har i underkant av 200 innbyggere, skal flyttes fra Brønnøy som har 7.883 innbyggere til Sømna som har 1.990 innbyggere. Justeringen er en del av kommunereformen, og 58 prosent av innbyggerne i de to kretsene har svart at de ønsker en flytting.

Ordfører Trælnes fra Trælnes er ikke en av dem.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.