Drammen kommunestyre sto ved sitt vedtak om ukrainske flyktninger. Nå har Statsforvalteren konkludert.

Drammen kommunestyre sto ved sitt vedtak om ukrainske flyktninger. Nå har Statsforvalteren konkludert. 

Foto: Elin Svendsen

Statsforvalteren: Drammens flyktningvedtak er ugyldig

Statsforvalteren i Oslo og Viken slår fast at vedtaket i Drammen om å kun bosette ukrainske flyktninger, er i strid med diskrimineringsforbudet i grunnloven.

– Saken har tydeliggjort viktigheten av at vi ikke bør sette ulike grupper flyktninger opp mot hverandre, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til NTB.

– Jeg tar vedtaket til etterretning, og er glad for at det nå er konkludert, legger hun til.

Høyres gruppeleder for Drammen Høyre, Kristin Surlien, er overrasket over vedtaket fra Statsforvalteren. Hun varsler at det kan bli aktuelt å se på hele saken på nytt.

– Vi må ta avgjørelsen til etterretning og diskutere veien videre både internt i Høyre og mellom de fire samarbeidspartiene, sier hun til Drammens Tidende.

Helgheim helt uenig i konklusjonen

Jon Helgheim (Frp) sitter i kommunestyret i Drammen og er også helt uenig i konklusjonen til Statsforvalteren.

– Her har man latt seg føre av den politiske debatten som har pågått. Det er ikke rart at Statsforvalteren ikke kommer til noe annet standpunkt når statsministeren har gått ut og forhåndskonkludert i denne saken, sier Helgheim til VG.

– Kan det bli aktuelt å redusere antallet flyktninger i et nytt vedtak?

– Etter vårt syn må alle disse punktene opp på nytt, både antall og andre faktorer må nå forhandles på nytt, sier han.

Vil ta imot 125 flyktninger

Kommunestyret vedtok 13. februar at kommunen skal ta imot 125 flyktninger.

Vedtaket har et punkt der de ber om at de som bosettes skal være ukrainere. Statsforvalteren har kommet til at dette punktet er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven.

Punkt nummer 5 i vedtaket, som Statsforvalteren mener er ugyldig, lyder slik:

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at ukrainske flyktninger bosettes.»

– Statsforvalteren har i vedtak datert 9. april 2024 kommet til at punkt nummer 5 i vedtaket er i strid med prinsippet i Grunnlovens paragraf 98 om likhet og ikke-diskriminering, og paragraf 6 i likestillings- og diskrimineringsloven som forbyr diskriminering, skriver de i pressemeldingen.

– Glad for vedtaket

Arbeiderpartiets gruppeleder i Drammen, Lina Strandbråten, er glad for statsforvalterens vedtak.

– Dette var som forventet, og det er godt at det nå blir bekreftet av Statsforvalteren. Jeg håper de borgerlige nå legger denne saken død, sier Strandbråten til Drammens Tidende.

Hun sier at kommuneadvokaten flere ganger har sagt ifra til kommunestyret at vedtaket høyst sannsynlig var ulovlig.