– God jobbing over tid er litt av oppskriften på å lykkes med bosetting og integrering, mener Kinn-ordfører Ola Teigen. Her mottar han prisen på årskonferansen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 17. november.

– God jobbing over tid er litt av oppskriften på å lykkes med bosetting og integrering, mener Kinn-ordfører Ola Teigen. Her mottar han prisen på årskonferansen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 17. november.

Foto: IMDi

Prisvinner: Ser bolig, utdanning og jobb under ett

Kinn har fått årets bosettings- og integreringspris. – Kompetente medarbeidere og god jobbing over tid, er kommunens suksessoppskrift, mener ordfører Ola Teigen (Ap).

At Kinn setter bosetting i sammenheng med arbeidsmarkedet og utdanningstilbudene lokalt, gjør at kommunen stikker av med årets bosettings- og integreringspris. Den deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) hvert år.

– Vi jobber godt langsiktig, vi har god politisk forankring, og hver gang vi får anmodningsbrev fra IMDi, vedtar vi å bosette de vi blir bedt om – og blir det behov for mer, stiller vi opp, sier ordfører Ola Teigen (Ap).