Norsk Kjernekraft kjøper tomt i Øygarden for å bygge fem kjernekraftverk

Selskapet Norsk Kjernekraft har skrevet avtale med en grunneier i Øygarden kommune om kjøp av 250 dekar, som kan romme fem SMR-kjernekraftverk.

– Vi ønsker å sikre oss denne tomten med tanke på å bygge små modulære kjernekraftverk, såkalte SMR-anlegg. Vi skal lage en utredning for å vurdere om dette arealet egner seg. Det ligger nær Kollsnes og vil kunne gi strøm til både prosessanlegget og industri i Energiparken i kommunen, sier styreleder i Norsk Kjernekraft AS, Jonny Hesthammer, til Teknisk Ukeblad.

Tidligere ordfører i Øygarden, Rolv Svein Rougnø, er grunneieren som vil selge tomten på 250 dekar til Norsk Kjernekraft. Han forteller TU at han er stor tilhenger av kjernekraft.

– Å bygge havvind på dypt vann og vindparker på land er nærmest galskap i mitt hode fordi det krever enorme subsidier som vi alle må være med på å finansiere, sier Rougnø.

Foreløpig er det snakk om en intensjonsavtale siden tomten ligger i et LNF-område og er avhengig av kommunens behandling av en ny arealplan.

En ny arealplan for Øygarden skal foreligge våren 2027, og innen den tid må kommunen beslutte om det aktuelle LNF-området kan tas i bruk til kraftproduksjon.

(©NTB)