Kommuner i Agder kan glede seg over rekordhøyt resultat fra Agder Energi og konsernsjef Steffen Syvertsen.

Kommuner i Agder kan glede seg over rekordhøyt resultat fra Agder Energi og konsernsjef Steffen Syvertsen.

Foto: Kjell Inge Søreide

Leverer utbytte til 25 kommuner

Agder Energi fikk et historisk resultat før skatt i 2021 og endte på 4.582 millioner kroner mot 628 millioner korner i 2020 – en økning på 630 prosent.

– Rekordhøye strømpriser, høy vannkraftproduksjon og god drift i konsernet gjør at vi leverer et svært godt resultat for 2021, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi i en pressemelding.

Den gjennomsnittlige spotprisen i strømselskapets prisområde økte kraftig i 2021 og var 76,0 øre per kilowattime (kWh), mot 9,8 øre per kWh i 2020. Det er en økning på 678 prosent.

Omsetningen til Agder Energi i 2021 var på nesten 21,5 milliarder kroner, mens den i 2020 var på snaue 7,2 milliarder kroner.

Syvertsen understreker at rekordhøye strømprismer og belastningen de har påført selskapets kunder, er uønsket, men forklarer at overskuddet tilbakeføres til fellesskapet gjennom offentlige eiere av Agder Energi og staten i form av økte utbytter og skatteinntekter, blant annet til 25 Agder-kommuner.

Konsernsjefen mener dagens markedsmodell tjener Norge godt.

- Vi må evne å se både det korte og lange bildet samtidig, slik at vi også legger til rette for økt elektrifisering av samfunnet. Etableringer av nye grønne industrier innen batteri, hydrogen og havvind er nøkkelen for at vi skal nå klimamålene og skape jobber for fremtiden. Bare her på Agder er det stor etterspørsel etter økt nettkapasitet, ved utgangen av året er det meldt inn rundt 1 250 MW nytt forbruk til Agder Energi Nett. Det er på nivå med det historiske maksimalforbruket i forsyningsområdet vårt, sier Syvertsen i en pressemelding.

Ved utgangen av året var Agder Energis ressursbeholdning, det vil si vann og snø, vesentlig lavere enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventes en lavere kraftproduksjon i 2022 enn i 2021. De høye terminprisene indikerer imidlertid høye bidrag fra energiomsetningen til konsernets resultater også i 2022.

(©NTB)