Her ser vi ett av fundamentene til en av vindturbinene i Vardafjellet vindkraftverk slik det så ut i desember i fjor. I bakgrunnen skimtes Sandnes sentrum.

Her ser vi ett av fundamentene til en av vindturbinene i Vardafjellet vindkraftverk slik det så ut i desember i fjor. I bakgrunnen skimtes Sandnes sentrum.

Foto: Terje Lien
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Ber Stortinget gripe inn for å gi kommunene mer innflytelse i vindkraftsaker

Styreleder Bjørn Arild Gram i KS avviser at kommunenes innflytelse i vindkraftsaker blir vesentlig styrket gjennom stortingsmeldingen som nå er lagt fram.

Se kart over alle vindkraftverk i Norge her.

Kommunene skal få mer å si i konsesjonsbehandlingen av vindkraftverk, sier olje- og energiminister Tina Bru (H). Fredag la hun fram en stortingsmelding om vindkraft.

Men KS-lederen synes det er beklagelig at regjeringen ikke gjør større endringer enn det som vises i stortingsmeldingen. I meldingen går det fram at energiloven fortsatt skal være styrende i behandlingen av vindkraftsaker.

Vil ha saksbehandling som i andre arealsaker

– Dette må Stortinget endre på, slik at saksgangen for arealendringer blir den samme i vindkraftsaker som i alle andre arealsaker, ved at sakene behandles etter plan- og bygningsloven, sier Gram i en pressemelding.

Han mener det er avgjørende at det er de lokale og regionale folkevalgte som tar den endelige beslutningen om hva som er det lokale/regionale standpunktet.

– Vi har gang på gang sett at energiloven ikke er et egnet redskap for å få til en slik prosess. Derfor setter vi vår lit til at Stortinget ser de demokratiske sidene av denne saken og går inn for at plan- og bygningsloven må tas i bruk også i vindkraftsaker, sier Gram.

– Kommunene får viktigere rolle

Tina Bru mener derimot at kommune vil få en viktigere rolle i fremtidige konsesjonsbehandlinger.

– Den siste tiden har vindkraft vekket stort engasjement og debatt. En styrket lokal forankring der kommunene får en større rolle i konsesjonsbehandlingen er viktig framover. Vi må lære av erfaringene vi har gjort oss. Vi skal styrke kravene til miljøutredninger, slik at landskap og natur vektlegges mer. Jeg mener fortsatt at det skal være rom for videre utbygging, men vi må ta ned utbyggingstakten, sier Bru i en pressemelding om den nye stortingsmeldingen Vindkraft på land (ekstern lenke).

Blant annet ønsker myndighetene å endre minsteavstanden til bebyggelse. Avstanden skal være fire ganger turbinhøyden eller minimum 800 meter.

Dessuten skal støy dokumenteres grundig.

Bakteppet for stortingsmeldingen er at NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land ble stanset i fjor høst. Regjeringen ønsker ikke å gå videre med de utpekte områdene. Kunnskapsgrunnlaget fra den rapporten skal derimot brukes i konsesjonsbehandling av nye søknader.

Vil balansere kraft- og miljøhensyn

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) understreker viktigheten av en balanse mellom tilgang på fornybar kraft og miljøhensyn.

– Det er viktig for både klima og naturmangfold at vi tar vare på økosystemene våre. Derfor endrer og strammer vi nå inn konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land og legger større vekt på natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø, sier Rotevatn.

Endringer i konsesjonsbehandlingen av vindkraftverk på land

Stortingsmeldingen om vindkraft vil etter regjeringens oppfatning gi følgende forbedringer i konsesjonsarbeidet for vindkraftverk:

 • Bedre lokal og regional forankring
 • Egen regionvis behandling
 • Skjerpet tidsløp med flere og strengere frister
 • Mulighet for tidlig avslag for vindkraftverk
 • Bedre koordinering av produksjon og nett
 • Bedre utredninger, Fylkesmannen skal delta
 • Bedre konsekvensutredninger
 • Sterkere vekt på miljø f.eks. om terrenginngrep
 • Krav om makshøyde på turbiner
 • Strengere krav til minsteavstand fra turbinene
 • Bedre involvering av reindriften
 • Styrket tilsyn ved bygging og drift
 • Tydeligere vilkår om nedlegging
 • Nye krav til eiere om kompetanse og tilstedeværelse under bygging
 • Videreutvikling av kunnskapsgrunnlag – bedre samarbeid mellom statlige etater
 • Bedre informasjon til alle involverte
 • Vurdere lokal kompensasjon

Kartet viser en oversikt over eksisterende, planlagte og søkte vindkraftanlegg i Norge. Datagrunnlaget for kartet stammer fra NVE, og NVE opplyser at det kan forekomme feil i dataene. Dermed kan det også finnes feil i kartet som Kommunal Rapport presenterer her:

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.