Andreas Bjelland Eriksen (Ap) mener det er gledelig at mange har søkt.

Andreas Bjelland Eriksen (Ap) mener det er gledelig at mange har søkt. 

Foto: Agnar Kaarbø

26 natur- og friluftsprosjekter får vindkraftkompensasjon

Miljødirektoratet har gitt 18,3 millioner kroner i støtte fordelt på 26 prosjekter som er rettet mot natur og friluftsliv i områder med vindkraftutbygging.

I revidert nasjonalbudsjett kom regjeringen med en ordning der organisasjoner, lag og kommuner i områder med vindkraftutbygging kan søke støtte til natur- og friluftslivsprosjekter.

Nå er støtten fordelt av Miljødirektoratet , og 26 prosjekter får støtte. 21 av dem er rettet mot friluftsliv, mens 5 er retter mot natur.

Flere av tiltakene i årets søknader er toårige. Rundt 5 millioner kroner gis i 2024 og i overkant av 13 millioner kroner i 2025.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier det har vært mye interesse for den ferske ordningen.

– Det er gledelig med så mange søknader. Nå kan vi komme i gang med mange konkrete tiltak, alt fra fiskeplasser, besøkshytter og utbedring av stier, sier Bjelland Eriksen.

Formålet med ordningen er ifølge Miljødirektoratet å fremme natur eller å gjøre det lettere å drive med friluftsliv i kommuner berørt av vindkraftutbygging.

– Jeg håper folk opplever at de får noe tilbake for å ha åpnet for energiproduksjon i sin kommune og bidratt til fellesskapets behov for mer fornybar kraft, sier klima- og miljøministeren.

(©NTB)