Røde Kors: Mange eldre på norske sykehjem opplever vold

Halvparten av eldre på norske sykehjem har opplevd eller vært vitne til forsømmelse eller vold, ifølge en ny Røde Kors-rapport.

Rapporten er basert på blant annet intervjuer med 190 eldre beboere spredt på sykehjem over hele landet.

– Funnene er urovekkende. Mange har det godt på norske institusjoner, men bildet vi ser, har også mange dystre trekk. Mennesker som bor på norske sykehjem, skal føle seg trygge. For å sikre god livskvalitet for mennesker på sykehjem trengs det nok ansatte og god omsorg, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors.

Halvparten svarer at de selv har vært utsatt for eller vitne til omsorgssvikt på sykehjemmet. Med omsorgssvikt menes enten forsømmelse, psykisk vold og eller fysisk vold.

Det er stort sett manglende sosialisering og mosjon som oppgis når det gjelder forsømmelse, og dette er etterfulgt av psykisk vold.

Rundt hver tredje beboer sier at de selv har opplevd eller vært vitne til at andre blir utsatt for psykisk vold på sykehjemmet. Det trekkes da fram ignorering, å bli oversett, kjeftet på eller ydmyket. De svarer at dette kan bli utøvd av ansatte, pårørende og beboere.

– Et fellestrekk blant beboerne som har det bra på sykehjem, er at de føler seg sett, blir tatt på alvor og at personalet kjenner dem godt. For å få dette til må både innholdet i tjenestene og den langsiktige bemanningssituasjonen adresseres, sier Bergh.

(©NTB)