Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene mener interkommunale selskaper burde hatt tilgang til en digital løsning for mange år siden. – Det vil være enormt tidsbesparende hvis vi nå får det, sier han.

Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene mener interkommunale selskaper burde hatt tilgang til en digital løsning for mange år siden. – Det vil være enormt tidsbesparende hvis vi nå får det, sier han.

Foto: Terje Lien

Papirskjemaer på rundgang mellom kommunene kan være historie

Interkommunale selskaper må sende papirskjema i vanlig post til Brønnøysundregistrene. Men nå lover Næringsdepartementet en digital løsning.

Tungvint, gammeldags og kan ta mye tid og ressurser, skrev Samfunnsbedriftene og NKRF i et felles brev til Nærings- og fiskeridepartementet i mars i år.

Problemet med en manglende digital løsning har vært tatt opp gjennom flere år, uten resultat. Men nå kan det se ut som om det er lys i tunnelen.