Håkon Grimstad er daglig leder for Felles kommunal journal interim AS som jobber med nye pasientjournaler og bedre digital samhandling mellom kommuner og sykehus.

Håkon Grimstad er daglig leder for Felles kommunal journal interim AS som jobber med nye pasientjournaler og bedre digital samhandling mellom kommuner og sykehus.

Foto: Terje Lien

Felles kommunal journal i pengekrise

Felles Kommunal Journal (FKJ) må skrinlegges hvis ikke finansiering og samarbeid med staten kommer på plass i løpet av våren.

– Fra 1. juli er vi avhengig av en finansiering som ennå ikke er på plass, men ikke minst en avklaring av hvilken rolle staten ved Norsk Helsenett kan spille i fortsettelsen, sier daglig leder Håkon Grimstad i Felles kommunal journal interim AS.

Etter at gigantprosjektet Akson totalhavarerte, la interimsselskapet for FKJ i november fram et utkast til nytt forslag til hvordan man kan jobbe stegvis for å bedre journalløsningene for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge. Det var Stortinget som bestilte forslaget.