Mange av naboene til anlegget har siden november 2021 sendt inn omfattende klager på støy- og helseplager til NVE, Tysvær vindpark og Tysvær kommune, uten at det er blitt bedre, skriver Bjarne Jensen.

Mange av naboene til anlegget har siden november 2021 sendt inn omfattende klager på støy- og helseplager til NVE, Tysvær vindpark og Tysvær kommune, uten at det er blitt bedre, skriver Bjarne Jensen.

Foto: Gisle Oddstad, VG
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Vindkraftbransjen truer vindkraftkommunene

Trusler fra vindkraftbransjen kan gi alvorlige følger for demokrati og folkestyre i Norge.

I et brev fra Naturressurskommunene til Kommunal- og distriktsdepartementet står det:

«Dersom kommunen krever pålegg om reduksjon av støy, skal konsesjonær ha varslet kommunen om mulig krav på erstatning for økonomisk tap. Et slikt varsel om erstatningskrav vil i seg selv kunne avholde små kommuner fra å forfølge legitime krav og ordinære saksbehandlingsregler

Mange av naboene til Tysvær vindkraftanlegg blir utsatt for omfattende støy- og helseplager.

Brevet er signert Sigmund Lier (ordfører i Tysvær) og Vibeke Stjern (ordfører i Åfjord). I Åfjord kommune står mange av de turbinene der Høyesterett har sagt at konsesjonen ikke er gyldig.

Mange av naboene til Tysvær vindkraftanlegg blir utsatt for omfattende støy- og helseplager og har siden november 2021 sendt inn omfattende klager til NVE, Tysvær vindpark og Tysvær kommune, uten at det er blitt bedre.

Tysvær kommune sendt nylig et brev til Tysvær vindpark AS der kommunen påpeker at støyproblemene ikke er løst.

Etter få dager svarer Tysvær vindpark svært arrogant til kommunen:

«Det foreligger p.t. ingen feil i anlegget, og vi får mange tilbakemeldinger fra publikum som bekrefter at de ikke opplever plagsom støy fra vindkraftverket. Tysvær vindpark har dermed heller ingen planer for ytterligere kommunikasjon rundt dette utover det som allerede er kommunisert tidligere

Dette viser at vindkraftselskapet verken bryr seg om naboene som får helseplager, eller det Tysvær kommune sier.

Hvis kommunen så vedtar at Tysvær vindpark må redusere utslippet av støy, kan en risikere at det australske selskapet Maguire Group, som eier Tysvær vindpark, vil saksøke Tysvær kommune for økonomiske tap.

Slike trusler fra vindkraftbransjen kan gi alvorlige følger for demokrati og folkestyre i Norge, og der kommunene i praksis mister sin selvfølgelige og lovpålagte rett til å ta vare på kommunens innbyggere.