Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) bør sørge for mer innovative virkemidler i distriktspolitikken framfor flere dokumenter, mener DOGA.

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) bør sørge for mer innovative virkemidler i distriktspolitikken framfor flere dokumenter, mener DOGA.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Vi trenger mer innovative virkemidler

Virkemidlene i utredningen om den demografiske utviklingen i Norge, bærer preg av å være fra fortiden.

Den nylig framlagte NOU-en «Det handler om Norge» tegner opp et dystert framtidsscenario for Distrikts-Norge. Utvalget mener vi har de neste 10–20 årene på å legge et nytt grunnlag for Distrikts-Norge. Hvis vi ikke benytter denne muligheten, vil Norge slik vi kjenner det ikke lenger være der.

Billigere barnehager og flybilletter er ikke nok for å redde Distrikts-Norge.

Dette er dramatisk og krever radikale tiltak. DOGA mener imidlertid at mange av virkemidlene som er presentert i rapporten, bærer preg av å være fra fortiden.

Da DOGA i høst lanserte Gnist, et nytt innovasjonsprogram for steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn, meldte en tredjedel av Norges kommuner seg på. 42 av disse har søkt om å få være med i den videre innovasjonsprosessen, hvor vi sammen med tre utvalgte kommuner skal grave dypere i deres reelle problemstillinger med hjelp av innovative metoder fra blant annet design og arkitektur.

Den enorme interessen vitner om et stort behov for innovasjon i norske kommuner.

Likevel er distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland fornøyd med rapporten, og svarer med at flere utredninger og strategier er underveis. Men vi trenger ikke flere dokumenter, vi trenger innovasjon og handling.

Innovative løsninger kommer når politikere og offentlig og privat sektor jobber sammen på nye måter, når både innbyggere, hyttefolk og besøkende inkluderes i utviklingsspørsmål som likeverdige ressurser. Og det kommer gjennom mer eksperimentering, ved å teste antakelser tidlig, og lære av disse. Det er dette en distriktspolitikk for framtiden bør bygge på. Billigere barnehager og flybilletter er ikke nok for å redde Distrikts-Norge.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.