Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Vi trenger en reform for økt handlingsrom

Kommunene har i møte med pandemien vist stor grad av omstilling, innovasjon og handlekraft. Erfaringene bør lede fram til en reform for økt kommunalt handlingsrom.

For ofte bryr nasjonale myndigheter seg mer med kommunale enkeltsektorer enn det store bildet. For ofte blir det snakk om retningslinjer eller enkeltsaker, fremfor kommunenes brede tjenestetilbud. Det gir en politisk debatt om normtall, rettigheter eller statsforvalterens kontroll, fremfor at vi hever blikket.

Med erfaringene fra koronapandemien kan det ligge til rette for å justere denne debatten.

Vi vil ha økt tillit til at de beste løsningene ofte finnes lokalt, fremfor fortsatt nasjonal kontroll og detaljerte tilsyn.

En av de positive sidene ved koronapandemien har vært å vise fram en kommunal sektor som evner å se helhet. Vi har hatt en periode der mer har handlet om løsninger, innovasjon og omstilling, der kommunene har fått vist fram tryggheten i et sterkt lokalt velferdstilbud og sammenheng i tjenestene. Dette bør legge grunnlaget for at vi sammen, lokalt og nasjonalt, utforsker innholdet i et sterkere kommunalt selvstyre.

Vi bør fra kommunenes side møte nasjonale myndigheter med en forventning om en reform for økt kommunalt handlingsrom.

KS’ debatthefte tar opp det samme. I Rælingen samlet formannskapet seg om felles innspill der vi vektla at detaljerte regler og kryssende lovkrav gir for lite lokalt handlingsrom. Vi vil ha økt tillit til at de beste løsningene ofte finnes lokalt, fremfor fortsatt nasjonal kontroll og detaljerte tilsyn.

Vi tror et tett samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner lokalt og sentralt er et viktig grunnlag for utvikling og omstilling i kommunesektoren. Vi mener det bør komme en nasjonal reform for økt lokalt handlingsrom.

Ingen kunne vite hvilke prøver lokalsamfunnene ville bli satt på etter 12. mars 2020. Ingen kunne heller vite hvordan de ville bli håndtert.

Resultatet etter snart et år med pandemi viser at kommunesektoren, ansatte og ledere, har omstillingsevne og handlekraft som nasjonale myndigheter må bygge opp under heller enn å begrense i årene fremover. Da trengs nasjonale politikere som ser etter hvordan de kan utløse kommunenes evne til utvikling og omstilling, også etter pandemien.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.