– Topplasseringen i Åpenhetsbarometeret viser at vi ikke bare er på rett vei, men at vi allerede har gjort mange gode grep, skriver kommunikasjonssjef Petter N. Toldnæs i Grimstad, i et svar til Ragnar Holdvik. Til venstre ordfører Kjetil Eikefet i Modalen, som Grimstad delte topplasseringen med.
– Topplasseringen i Åpenhetsbarometeret viser at vi ikke bare er på rett vei, men at vi allerede har gjort mange gode grep, skriver kommunikasjonssjef Petter N. Toldnæs i Grimstad, i et svar til Ragnar Holdvik. Til venstre ordfører Kjetil Eikefet i Modalen, som Grimstad delte topplasseringen med.Foto: Britt Glosvik
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Vi er ikke i mål – men på rett vei

Jeg kan forsikre om at Grimstad kommune jobber bredt for å sikre full åpenhet.

Grimstad kommune har vært gjennom mange stormer det siste tiåret. Som nyansatt kommunikasjonssjef har jeg brukt kreftene på å se fremover og se hva vi kan gjøre for å bli bedre. Sammen med resten av kommunens ledelse og organisasjon har vi det siste halvannet året brukt store ressurser på å jobbe med åpenhet.

Vi har tenkt å forbli på toppen av barometeret.

Topplasseringen i Åpenhetsbarometeret viser at vi ikke bare er på rett vei, men at vi allerede har gjort mange gode grep. Vi har tenkt å forbli på toppen av barometeret, og det neste året vil det komme enda flere forbedringer som fulltekstpublisering, innlemmelse i eInnsyn og bedre søkefunksjonalitet i postlister og arkiv.

Våre kommunale foretak var frem til 2020 ikke gode nok å føre postlister, og gjennom vinteren brukte vi derfor ressurser på å få de fullt ut innlemmet i arkivsystemet vårt. Fra og med januar 2021 har derfor disse også ført postlister som ligger på våre nettsider.

Vi stiller også strenge krav til aksjeselskaper i kommunal regi, og offentliggjør styreprotokoller, møtereferater og informasjon om selskapene på våre hjemmesider. Oversikt over korrespondanse i kommunalt eide aksjeselskaper vil også foreligge tilbake fra januar 2021.

Grimstad kommune er ikke i mål det viktige arbeidet, men jeg kan forsikre om at vi jobber bredt for å sikre full åpenhet. Det tjener vi alle på.