Svikt i teknologien kan få fatale følger og gi en falsk trygghet, skriver Bente Lund Jacobsen.

Svikt i teknologien kan få fatale følger og gi en falsk trygghet, skriver Bente Lund Jacobsen.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Trygghetsalarm: Feil kan gi falsk trygghet og få fatale følger

Alle som har fått en trygghetsalarm, må kunne stole på den og føle seg trygg.

Den siste tiden har det kommet fram episoder hvor det oppdages feil på utdelte trygghetsalarmer. Deriblant ble en eldre kvinne som hadde trygghetsalarm, funnet forkommen og døde senere.

Tilbakemeldinger fra kommuner peker på feil på alarmer, og sånt kan skje, men det er akkurat da at den menneskelige kontrollen er vesentlig for å unngå at liv går tapt.

Dette er dypt tragisk og svært alvorlig. Derfor har vi en sterk oppfordring til alle norske kommuner: Gå i dialog med leverandørene, test og kvalitetssikre alle deres trygghetsalarmer og sørg for at kontrollrutiner fungerer og blir gjennomført. Det haster!

Vi blir flere eldre, lever lenger og bor lenger hjemme. Dette er også målet med regjeringens «Bo trygt hjemme»-reform. Men da må alle føle tryggheten ved å bo i egne hjem.

De som har trygghetsalarm, har det av en grunn – det være seg fall, sykdom eller andre hendelser. De kan trenge hjelp raskt. Da kan svikt i teknologien få fatale følger og gi en falsk trygghet.

Alle som har fått en trygghetsalarm, må kunne stole på den og føle seg trygg.