Bedre kvalitet i opplæringen og oppfølgingen er viktig for at flere vil vurdere å bli fosterforeldre. Det trenger vi, skriver Hege Nilssen og Margrethe W. Berglyd.

Bedre kvalitet i opplæringen og oppfølgingen er viktig for at flere vil vurdere å bli fosterforeldre. Det trenger vi, skriver Hege Nilssen og Margrethe W. Berglyd.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Solid – et løft for kommuner, barn og fosterforeldre

Et nytt opplæringsprogram, Solid, skal gi fosterforeldre større trygghet til å stå i oppdraget og barna et tryggere fosterhjem.

Rundt 9.000 barn bor i fosterhjem, og hvert år rekrutterer kommunene og vi langt over 1.000 nye hjem. Det betyr at fosterhjem er det største tiltaket i barnevernet for barn som ikke kan bo hjemme.

Opplærings-programmet Solid vil styrke det statlige og kommunale samarbeidet om fosterhjem.

God kvalitet i opplæringen har stor betydning for kommende fosterforeldre som velger å påta seg et meningsfullt og utfordrende samfunnsoppdrag.

Solid sikrer at alle fosterforeldre får opplæring i tråd med en ny og bedre nasjonal standard. Det bygger på det beste fra tidligere opplæring, norsk og internasjonal forskning og kunnskap og erfaringer fra fagfolk som kjenner feltet godt.

I grunnopplæringen blir fosterforeldre vurdert om de er egnet til oppgaven. Det er viktig for at de skal bli raskere klare til å ta imot et barn. For kommunene betyr det at de vet, uansett hvor i landet en opplæring blir gitt, at kvaliteten i opplæringen og vurderingen er like høy.

Solid er et fundament som vi kan bygge videre på etter hvert som behovene til barna, fosterforeldre og kommunene endrer seg.

Med flere ulike moduler er Solid skapt for fremtidens fosterhjem. De ulike modulene gir fosterforeldre blant annet kunnskap om barnas kulturelle rettigheter, barns rett til å medvirke, barns rett til samvær med foreldre og kjønn, identitet og legning.

Solid gir også de som ønsker å bli fosterforeldre for et barn i familie eller nært nettverk en tilpasset opplæring. Her gjør mange kommuner en god jobb fra før, og vi håper Solid kan bidra til at enda flere barn kan flytte til noen de kjenner fra før.

Opplæringen og oppfølgingen i Solid skjer gjennom den nye digitale læringsplattformen, som kommunene kan få tilgang på. Det gir alle som jobber med oppfølging av fosterhjem bedre innsikt i hva fosterforeldre har fått kunnskap om og blitt forberedt på. Det er viktig for å sikre et godt grunnlag for fosterhjemsoppfølgingen.

Det er gratis for kommunene å ta i bruk Solid, og det vil styrke det statlige og kommunale samarbeidet om fosterhjem.

Flere kommende fosterforeldre har gitt oss mange positive tilbakemeldinger. Bedre kvalitet i opplæringen og oppfølgingen er viktig for at flere vil vurdere å bli fosterforeldre. Det trenger vi.

Alle landets kommuner og bydelene i Oslo får i disse dager tilgang på et webinar og informasjon om Solid på bufdir.no.

Med Solid skal vi sammen fortsette å styrke det gode arbeidet vi gjør for fosterhjem og barn i fosterhjem.