Opptak i barnehage er en oppgave der automatisert regelstyring nå frigjør arbeidskraft, skriver Aleksander Øines. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke
Opptak i barnehage er en oppgave der automatisert regelstyring nå frigjør arbeidskraft, skriver Aleksander Øines. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Robotene er her allerede

Vi har roboter som gir enklere innbyggertjenester og reduserer arbeidsinnsats i kommuner i dag.

Vår erfaring er at det er raskere å utvikle tjenester sammen med mindre kommuner.

I Kommunal Rapport etterlyser rådmann Andreas Chr. Nørve i Vanylven den første arbeidsprosessen som er automatisert med regelstyring – og som gir resultater i form av redusert arbeidsinnsats i kommunen.

Vi kan med glede orientere rådmannen om at den første tjenesten nå er ferdig utviklet og tas i bruk i kommunene Nordreisa, Storfjord, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen.

Den første tjenesten er opptak til barnehager – hvor innbyggere i Nord-Troms-kommunene i midten av desember får en digital påminnelse om å søke barnehageplass til neste års hovedopptak.

Kun innbyggere som kan ha behov for barnehageplass, vil motta en ferdigutfylt søknad som bare etterspør informasjon kommunen ikke har registret fra før.

Der hvor det tidligere var saksbehandlere som registrerte søknader i arkivet og utarbeidet grunnlag for tildeling av barnehageplasser, overtar nå Digital Medarbeider disse oppgavene.

Selve tildelingen skjer som tidligere i et felles tildelingsmøte blant kommunens barnehagestyrere. Digital Medarbeider er en programvarerobot som «læres opp» til å være del av nye arbeidsprosesser i kommuner.

I Digital Medarbeider jobber vi med både store og små kommuner. Nord-Troms-kommunene varierer mellom 1.200 og 5.000 innbyggere i størrelse, noe som gjør dem til de mindre kommunene vi samarbeider med.

Vi er uenige med rådmannen i at kommuner er for små til å utvikle nye arbeidsprosesser og innbyggertjenester. Vår erfaring er at det er raskere å utvikle tjenester sammen med mindre kommuner – fordi de er i stand til å samle beslutningstakere i samme rom og ta avgjørelser.

Vi ser i tillegg at når vi utvikler tjenester smidig sammen med mindre kommuner, kan dette enkelt skaleres opp til større kommuner. 

Norske kommuner skal produsere over 180 lov- eller forskriftsbestemte tjenester. Dette betyr at samtlige kommuner skal produsere tjenester under tilsvarende rammebetingelser på tvers av størrelser og geografi. Potensialet for deling og gjenbruk av innbyggertjenester og arbeidsprosesser på tvers av kommuner er derfor svært stort.

Digital Medarbeider AS er en del av innovasjonsnettverket K+, hvor deltakere fra kommuner og næringsliv samarbeider om å skape fremtidens digitale Norge. 31. oktober starter det første K+ webinaret i serien «Tre gode råd» med tema digital utvikling i helse og omsorg, og Oslo kommune er først ute med å dele råd og erfaringer.

Kort oppsummert: Vi har roboter som gir enklere innbyggertjenester og reduserer arbeidsinnsats i kommuner i dag. Nordreisa kommune forventer å redusere arbeidsinnsatsen med ett månedsverk i året innen barnehageadministrasjon.

Kommunal sektor er nå avhengig av å dele og gjenbruke arbeidsprosesser og teknologi slik at alle innbyggere i Norge får moderne og likeverdige tjenester.