De oppsøkende teamene gir hjelp til mennesker som sliter med å benytte vanlige tjenester, og kommer hjem til dem som sliter med å møte til avtaler. Illustrasjonsfoto: Colourbox
De oppsøkende teamene gir hjelp til mennesker som sliter med å benytte vanlige tjenester, og kommer hjem til dem som sliter med å møte til avtaler. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Oppsøkende team må leve videre

ACT- og FACT-team gir oppsiktsvekkende god hjelp til de med størst psykisk helse- og rusutfordringer, som tjenestene tidligere ofte ga opp.

Studier viser at brukerne er svært fornøyde med tilbudet.

De nærmere 50 oppsøkende ACT- og FACT-teamene i Norge tilbyr hjelp på en ny og bedre måte enn hva vi har tradisjon for i Norge. Menneskene som får oppfølging fra teamene, har store og sammensatte utfordringer i livet.

Bekymringsfullt er det derfor at det nå kommer signaler om at noen team står i fare for å bli nedlagt, når de snart mister sine statlige tilskudd. Det vil være synd om et kvalitetstilbud en har brukt store ressurser over mange år på å bygge opp, skal bli borte. Jeg håper derfor at kommuner og sykehus ser seg tjent med å bruke egne ressurser på å videreføre dette effektive tilbudet.

Teamene gir hjelp til mennesker som sliter med å benytte vanlige tjenester. Det kan innebære at de må forholde seg til mennesker som ikke ønsker kontakt. For å gjøre seg attraktive, kommer teamene hjem til personer som sliter med å møte til avtaler.

Teamet skal tilby det «lille ekstra». Det være seg å spandere mat om nødvendig, hjelpe til med innkjøp, vask av leilighet og stille med bil, henger og hender ved flytting. Teamene gir praktisk, sosial og medisinsk hjelp.

I ACT- og FACT-team jobber folk som selv har hatt problemer med rus eller psykisk sykdom, sykepleiere, vernepleiere, arbeidsspesialist, russpesialist, psykolog og psykiater. At flere ser og møter brukeren øker muligheten for treff på personkjemi.

De fleste ACT- og FACT-team er satt sammen av ansatte både fra kommune- og sykehus. Over ti års erfaring med ACT- og FACT-team i Norge har vist at det blir slutt på brukernes evige runddans mellom hjelpetilbud.

Studier viser at brukerne er svært fornøyde med tilbudet. Antall innleggelser ble halvert, og et stort flertall opplevde bedring på mange livsområder. I tillegg fikk de redusert behov for kommunale tjenester.

Helsemyndighetene uttrykker ønske om at det etableres flere ACT- og FACT-team rundt om i Norge. Det er da nødvendig å tilpasse lovverk, slik at det blir mulig å samarbeide mer smidig mellom tjenestenivåene.

Også de økonomiske insentivene til å opprette slike team må bli sterkere. Dette kan man for eksempel sørge for ved å øremerke midler til kommunene, og gi større kompensasjon til spesialisthelsetjenesten for at de velger å jobbe oppsøkende.

Ser man på det totale regnskapet, med bedre liv for brukerne, mer trygghet for pårørende, redusert bruk av sengeplasser i spesialisthelsetjenesten, lavere behov for kommunale tjenester og mindre kriminalitet, så mener jeg det viser at både sentrale myndigheter og lokale beslutningstakere må satse videre på slike team.