Oslo skiller seg ut med høye godtgjørelser, skriver Kjell Harvold. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) får 1.410.000 kroner. Her fotografert da den nye byrådsplattformen ble lagt fram etter valget. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
Debatt

Måtehold etter regionreformen – men hva med Oslo?

I en gjennomgang av ordningene til de nye fylkeskommunene, finner vi en tendens til at godtgjøringen til fylkenes toppolitikere faktisk modereres. Den samme utviklingen finner vi imidlertid ikke i Oslo.

I og med at godtgjørings-nivået har gått ned i andre fylker som lå høyt, skiller Oslo seg nå klart ut.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har NIBR gjennomført en analyse av godtgjøring av folkevalgte i fylkeskommunene. Etter valget i 2019 ble antall fylkeskommuner som kjent redusert fra 17 til 10. En kunne tenkt seg at større fylkeskommuner ville gi grunnlag for høyere godtgjøring til fylkesordførerne. Dette har ikke skjedd. Tvert imot har fylkesordførerne samlet sett gått noe ned i lønn.   

Ved utgangen av forrige fylkestingsperiode, før valget i 2019, viser vår gjennomgang at landets 17 fylkesordførere i gjennomsnitt hadde en årlig godtgjøring på 1.103.000 kroner.

Den høyest godtgjøringen fant vi i Rogaland. Her fikk fylkesordføreren utbetalt 1.322.000 kroner. Det laveste godtgjøringsnivået fant vi i Hedmark, med 861.000 kroner.

Den gjennomsnittlige godtgjøringen til de ti nyvalgte fylkesordførerne etter valget i 2019, har falt til 1.096.000 kroner, altså i gjennomsnitt 7.000 kroner lavere enn før valget.

De best godtgjorte fylkesordførerne har fått reduserte satser. I Rogaland har godtgjøringen gått ned med nærmere 90.000 kroner.

Et annet fylke med relativt høy godtgjøring var Telemark. I det nye fylket Vestfold og Telemark, får fylkesordføreren over 200.000 kroner mindre enn den gamle Telemark-ordføreren. 

Samtidig som moderasjon synes å stå i fokus for de best avlønnede fylkesordførerne, har de laveste godtgjøringssatsene økt. Den laveste sats i landet er nå ca. 80.000 kroner høyere enn før valget. Mens forskjellen mellom høyest og laveste godtgjøring var på 461.000 kr før valget, er den nå «bare» på 301.000 kroner.

Oslo kommer i en spesiell situasjon som en kommune med fylkesfunksjoner. Godtgjøring til ordfører – og byrådsleder – i Oslo lå før valget i 2019 på 1.410.000 kroner. Her er det ikke foretatt noen justeringer i forbindelse med valget. Godtgjøringen til ordfører i Oslo lå i forrige periode ca. 90.000–100.000 kroner over fylkesordførerne med høyest godtgjøring.

I og med at godtgjøringsnivået har gått ned i andre fylker som lå høyt, skiller Oslo seg nå klart ut: Ordføreren i Oslo har nå 170.000 kroner mer i godtgjøring enn den best betalte fylkesordføreren (Vestland).

I det nye fylket Viken, med nesten dobbelt så stort innbyggertall som Oslo, har fylkesordfører og fylkesrådsleder begge en betydelig mer beskjeden godtgjøring; 1.128.000 kr, 80 prosent av godtgjøringsnivået til ordfører og byrådsleder i Oslo.

I Norges nest største by, Bergen, som i likhet med Oslo har parlamentarisme, har ordfører og byrådsleder en godgjøring pr. år på 1.084.000 kroner, etter vedtak i bystyret i oktober 2019.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.