Fredrikstad kommune hadde en periode hvor flere ansatte varslet om kritikkverdige forhold i kommunen, og disse ble ikke behandlet på korrekt måte, skriver Rita Holberg (t.v.) Hun ledet et ad-hoc-utvalg som  behandlet disse sakene. Til høyre setterådmann Nils Holm.

Fredrikstad kommune hadde en periode hvor flere ansatte varslet om kritikkverdige forhold i kommunen, og disse ble ikke behandlet på korrekt måte, skriver Rita Holberg (t.v.) Hun ledet et ad-hoc-utvalg som  behandlet disse sakene. Til høyre setterådmann Nils Holm.

Foto: Terje Lien
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Kontrollutvalget skal ikke behandle varsler

Etter at varslingsrutinene kom på plass i vår kommune, har det kommet få varsler direkte til kontrollutvalget.

Det har i de seneste år vært mange varslingssaker i norske kommuner. Det har også kommet fram at mange ikke har turt å varsle på grunn av frykt for gjengjeldelse og trakassering. Gjengjeldelse og trakassering er forbudt i henhold til arbeidsmiljøloven.

Det er mange rutiner som skal på plass for å sikre en forsvarlig ivaretakelse av varsler og den det varsles på.

En stor takk til alle varslere som har turt å stå fram og fått dette viktige temaet på dagsordenen i Kommune-Norge. Dette har i stor grad bidratt til at arbeidsgivere har fått strengere krav om å ivareta varslere.

Mange kommuner har ikke hatt gode nok rutiner, eller systemer, for at man trygt kan varsle om ulovligheter og andre forhold, uten å frykte mulig gjengjeldelse eller trakassering.

Spørsmålet er nå om det kan varsles til kommunens kontrollutvalg, og om det oppleves som eksternt nok. Eller om det skal løses gjennom andre ordninger som mange kommuner, men på langt nær alle, har et system for.

Som kontrollutvalgsleder i Fredrikstad kommune er jeg av den oppfatning at kontrollutvalgene ikke skal behandle varslingssaker i kommunen. Det bør være ekstern varslingsordning.

Kontrollutvalgets rolle er å følge opp om varslingsrutinene som er vedtatt av bystyret etterleves. Dette kan gjøres for eksempel gjennom årlig rapportering eller ved en forvaltningsrevisjon.

Når vi som utvalg mottar en henvendelse om varsel, behandler vi og ajourfører henvendelsen, med en anbefaling om hvor de bør henvende seg med sitt varsel.

Varsler har et tydeligere vern når det varsles eksternt. Arbeidsmiljøloven fastslår at når det varsles eksternt, gjelder taushetsplikten også ovenfor sakens parter og deres representanter.

Fredrikstad kommune hadde en periode hvor flere ansatte varslet om kritikkverdige forhold i kommunen, og disse ble ikke behandlet på korrekt måte. Varslerne valgte å slutte i jobbene, da dette var en for stor belastning å være i.

Kommunen satte da ned et ad-hoc-utvalg, som jeg hadde gleden av å lede. Dette var før min tid som kontrollutvalgsleder. Her gjorde vi en ekstern og omfattende gransking.

Resultatet var at varslerne fikk medhold, og kommunen fikk strykkarakter i profesjonell ledelse og håndtering. Resultatet var også at rådmannen valgte å gå av.

I kjølvannet av dette har kommunen tatt grep, og bystyret har vedtatt helt nye varslingsrutiner som er på plass.

Fredrikstad kommune valgte et ekstern varslingsmottak. Dette mener jeg helt rett, fordi det sikrer den ansatte, og den det varsles på, i mye større grad.

Det handler om rutiner, bevisstgjøring, opplæring og profesjonelt lederskap.

Det er mange rutiner som skal på plass for å sikre en forsvarlig ivaretakelse av varsler og den det varsles på. Det skal også sikres at lovverket blir fulgt, og man har mulighet for å være anonym på en helt annen måte.

Etter at disse rutinene kom på plass, har vi i svært liten grad mottatt varsler direkte til kontrollutvalget.