Kommunene kan i disse koronatider søke om tilskudd til å invitere eldre ut på middag sammen med andre.

Kommunene kan i disse koronatider søke om tilskudd til å invitere eldre ut på middag sammen med andre.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Kapittel 761 post 68 Oppdragskode 870388

Det må fylles ut et skjema, sjølsagt, men det er bare på ei snau side. Etter først å ha satt seg inn i et regelverk, sjølsagt, men det er bare på vel fire sider.

Som tilhenger av byråkrati kan jeg ikke være imot skjemaer. Som tilhenger av en offentlig sektor preget av arbeidsdeling og samspill mellom kommune og stat, kan jeg ikke være imot statlige prosjektmidler som kommuner kan søke på. Og i en veldrevet offentlig sektor må prosjekter rapporteres og evalueres, skulle jeg mene.

Som kommunestyrerepresentant skal jeg kanskje bare si «Signe maten og takk til staten».

Er de som søker om penger, kommunen, fornøyd med prosjektet? Er giveren, staten, fornøyd med prosjektet? Er de som nyter godt av ordningen, i dette tilfellet middagsspisende eldre, fornøyde?

Det har nemlig utgått et bud, et nyhetsvarsel, fra Statsforvalteren i Innlandet, om at kommunene kan søke om tilskudd til å invitere eldre ut på middag sammen med andre, i disse koronatider. Gjerne i samarbeid med frivillige lag og foreninger, i tillegg til det lokale næringslivet. Ikke for å betale hele måltidet, sjølsagt, men et tilskudd, mens nødvendig drosje til og fra betales fullt og helt.

Det må fylles ut et skjema, sjølsagt, men det er bare på ei snau side. Etter først å ha satt seg inn i et regelverk, sjølsagt, «Kapittel 761 post 68 Oppdragskode 870388 Erstatter tidligere versjon godkjent av HOD (nytt regelverk)», men det er bare på vel fire sider.

Som kommunestyrerepresentant skal jeg kanskje bare si «Signe maten og takk til staten».

Men, ærlig talt: Her skal travle administrasjoner bruke tid og penger på å søke og behandle, og avslå eller tildele. Det er litt komisk. Men også litt trist for alle oss som liker å framsnakke tillit og effektivitet innen offentlig forvaltning.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.