Det er mange pasienter som har behov for fysioterapi som ikke kan benytte seg av video- eller telefonkonsultasjoner, skriver Gerty Lund.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge, NTB scanpix
Debatt

Ingen koronapause for andre diagnoser

Tre nye uker med unntakstilstand. Hva nå for pasienter som har andre diagnoser og trenger hjelp til å kunne stå igjen, å gå på toalettet og å kunne snakke?

Norge fortsetter med de strenge tiltakene mot covid-19. Det er til alles beste med tanke på smittespredning, men har store konsekvenser for svært mange både helsemessig og økonomisk.

Mer eller mindre arbeidsledige fysioterapeuter er beredt til å hjelpe, men kommunene må ta sitt koordineringsansvar på alvor.

Som leder av Norsk Fysioterapeutforbund er jeg svært bekymret for pasienter som har helsemessige utfordringer av andre årsaker enn covid-19. Diagnoser vi normalt forholder oss til, har ikke tatt koronapause. Folk rammes fortsatt av slag, hjerteinfarkt og bruddskader. Akuttmedisinen er i den ene enden av tidsaksen, arbeid i den andre.

Mellom ytterpunktene gjør fysioterapeutene hver dag en stor og iherdig innsats for å rehabilitere flest mulig. Akuttmedisinen redder liv. Og tidlig innsats fra spesialister som fysioterapeuter, forebygger og hindrer varig uførhet. Det som er viktig for de fleste pasientene etter at livet er reddet, er å kunne stå igjen, gå på toalettet, klare seg selv og snakke.

16. mars stengte alle de fysikalske instituttene i landet etter pålegg fra Helsedirektoratet. I sin presisering av vedtaket i veilederen «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger», legger Helsedirektoratet et stort ansvar på kommunene.

NFF erfarer at hvordan kommunene løser denne utfordringen er svært ulik. Slik vil det nødvendigvis bli med 356 ulike kommuner. I mange av kommunene mangler det en klar og tydelig prioritering og koordinering av fysioterapitjenesten. Fysioterapeuter med og uten driftsavtale med kommunen har fått beskjed om å stenge sine institutter fysisk, men oppfordres til å gi helsehjelp ved hjelp av video- eller telefonkonsultasjoner. Dette gjøres nå i utstrakt grad.

Det er allikevel mange pasienter som har behov for fysioterapi som ikke kan benytte seg av disse verktøyene. Hvor skal de henvende seg, hvem prioriterer hvilke pasienter som skal få fysioterapi i disse dager og hvem utfører den kritisk nødvendige helsetjenesten?

Mer eller mindre arbeidsledige fysioterapeuter i kommunene er beredt til å hjelpe, men kommunene må ta sitt koordineringsansvar på alvor. Noen kommuner har klart å finne gode løsninger for dette, en av dem er Lørenskog.

Jeg oppfordrer med dette alle kommuner til å benytte seg av den ressursen som avtalefysioterapeutene i kommunen utgjør. Det er ingenting i veien for at kommunene kan ta inn avtalefysioterapeuter og avlønne disse på timebasis. Etabler en koordinerende enhet med den som har ansvaret for avtalefysioterapeutene, og benytt gjerne en erfaren avtaleterapeut til å hjelpe til i koordinerings- og prioriteringsarbeidet! Slik kan vi komme oss gjennom krisen uten å svikte pasienter som trenger nødvendig hjelp til grunnleggende behov.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.