For lenge har vi som politikere latt være å stille spørsmål ved den enorme digitaliseringen av norsk skole. Dette skjedde først og fremst på Høyres vakt, skrive Elise Waagen.

For lenge har vi som politikere latt være å stille spørsmål ved den enorme digitaliseringen av norsk skole. Dette skjedde først og fremst på Høyres vakt, skrive Elise Waagen.

Foto: Erik Nylander / TT
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Høyres skolepolitikk har gått ut på dato

Med Høyre er jeg redd barnas mobilavhengighet vil vokse seg større – og dermed også utfordringene i norsk skole.

Elever ved Holtan ungdomsskole i Horten forteller om abstinenser etter at skolen har blitt mobilfri. Rektor sier elever nå må øve seg på noe så grunnleggende som blikkontakt og det å snakke med andre.

Det er trist å se at Høyre ikke henger med i tiden.

Jeg mener politikere og skoleeiere har tatt for lett på digitalisering i skolen i for mange år. Kunnskapsminister Kari Nessas Nordtuns (Ap) forslag om mobilfrie skoler er et viktig første skritt i riktig retning for å løfte både konsentrasjon og trivsel i klasserommet.

For lenge har vi som politikere latt være å stille spørsmål ved den enorme digitaliseringen av norsk skole. Dette skjedde først og fremst på Høyres vakt. De rekordsvake resultatene i Pisa-undersøkelsen før jul, var kronen på verket. Nå tar heldigvis kunnskapsministeren tilbake kontrollen, hvor hovedfokuset skal være økt læring

Oppsiktsvekkende, men ikke overraskende, ser det ut til at Høyre ikke henger helt med. De vil la tingenes tilstand være slik de er. Med Høyre er jeg redd barnas mobilavhengighet vil vokse seg større – og dermed også utfordringene i norsk skole.

Høyres utdanningspolitiske talsperson, Margret Hagerup, gikk nemlig raskt ut og sa hun var sterkt imot nasjonalt mobilforbud i skolen, da Nordtun lanserte regjeringens arbeid med nasjonale retningslinjer. Hvorfor vil ikke Høyre lytte til hva foreldre, elever, lærere og rektorer nå forteller om?

Unge Høyre skylder på for lite kunnskap, og Høyre skylder på at elevene må få digital dannelse. Begge deler er oppsiktsvekkende standpunkter på vegne av våre barns fremtid og læringsmuligheter.

For vi har kunnskap om hva mobilen gjør med elevers læringsmuligheter. I de ferske Pisa-resultatene oppgir én av tre elever at de blir distrahert av egen bruk av digitale ressurser, mens én av fire blir distrahert av andre elever som bruker digitale ressurser.

I Ungdata ser vi at én av tre svarer at de har holdt på med mobilen når de egentlig burde sove, og 23 prosent svarer at de har holdt på med mobilen når de egentlig burde gjøre skolearbeid.

Dette er de samme barna som Høyres Hagerup mener skal bruke mobilen bevisst og reflekterende.

Heldigvis ser det ut til at flere av Høyres ordførere har en annen tilnærming enn Høyres utdanningspolitikere på Stortinget. Flere Høyre-styrte kommuner går foran og vedtar mobilforbud på sine skoler, for eksempel Kristiansand.

For når elever ved Rennesøy skole i Stavanger forteller at de er blitt mer sosiale, tør å dusje etter gymtimen igjen, og konsentrer seg bedre i timene, er jeg sikker på at mobilfrie skoler vil bidra til mer læring, bedre skolemiljø og økt konsentrasjon hos elevene våre.

Kanskje vil vi se resultater allerede i neste Pisa-undersøkelse? At elever har funnet tilbake konsentrasjonsevnen, at leseferdighetene stiger, at skolemiljøet og elevers sosiale kompetanse øker og skaper mindre uro, mobbing og ensomhet?

Mobilfrie skoler er ikke løsningen på alle utfordringene vi har i skolen, men det er et viktig (og gratis) løft for både elevenes konsentrasjon og det sosiale klassefellesskapet.

Det er trist å se at Høyre ikke henger med i tiden.