Praksisstudiene blir som før med den fleksible utdanningen, altså halvparten av de tre årene vil foregå på sykehus og i kommunehelsetjeneste, skriver Heidi Vifladt.

Praksisstudiene blir som før med den fleksible utdanningen, altså halvparten av de tre årene vil foregå på sykehus og i kommunehelsetjeneste, skriver Heidi Vifladt.

Foto: Colourbox
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Fleksibel utdanning kan gi flere sykepleiere

Nasjonalt var antall søkere til sykepleierutdanningene i fjor det laveste på ti år. Derfor vil NTNU i Gjøvik fra høsten 2025 tilby en mer fleksibel organisering av utdanningen.

At hver tredje studieplass for sykepleiere ved NTNU i Gjøvik skulle stå ledig, var et sjokk. Og det var alvorlig for Innlandets 46 kommuner. Derfor tilbyr vi fra 2025 en mulighet til å studere hjemmefra under store deler av utdanningen.

Vi ønsker med dette tilbudet å nå enda flere søkere i våre 46 kommuner.

Jeg skal egentlig være forsiktig med å bruke begrepet «sjokk». Men da søkertallene sommeren 2023 var klare, så var det alvorlig. Vi tar inn 210 sykepleierstudenter hvert år. Tidligere har søkerne stått i kø.

I fjor snudde det. Da studieåret startet, møtte 140 studenter.

Nasjonalt var antall søkere det laveste på ti år. Nedgangen skjer landet rundt, med unntak av de største byene. I mindre byer som Gjøvik, Molde, Hammerfest, Haugesund, Narvik og Elverum, står nå mange studieplasser ledig.

Derfor vil NTNU i Gjøvik fra høsten 2025 tilby en mer fleksibel organisering for de som vil utdanne seg til sykepleiere. For 30 av de 210 studieplassene vil det bli:

  • Digital undervisning, slik at studiet kan foregå når det passer studenten, og faste digitale forelesninger (synkront) én dag i uka.
  • Digitale møter der lærere og studenter diskutere fag.
  • Samlinger på campus to uker hvert semester. Da er det ferdighetstrening i simuleringssenteret og andre læringsaktiviteter.
  • Praksisstudiene blir som før, altså halvparten av de tre årene vil foregå på sykehus og i kommunehelsetjeneste. De kommunale praksisstudiene kan skje i kommuner i nærheten av studentens bosted.

Utdanningen er tre år, akkurat som dagens ordinære utdanning.

Fleksibel sykepleierutdanning betyr at studenten kan bo hjemme under mesteparten av utdanningen. Det er viktig fordi mange verken kan eller ønsker å flytte til Gjøvik på grunn av familie, venner, bolig og andre forpliktelser.

Omtrent en tredjedel av sykepleierne Institutt for helsevitenskap på NTNU i Gjøvik utdanner, kommer fra Innlandet. Vi ønsker med dette tilbudet å nå enda flere søkere i våre 46 kommuner.

Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet heier på et fleksibelt utdanningsløp som gir økt tilgjengelighet til høyere utdanning. Og bare så det er sagt: Utdanningen her har samme krav til opptak, til gjennomføring og til kompetansekrav og egnethet ved endt utdanning.

Det er mye viktig læring i å komme sammen på campus, altså universitetsområdet der undervisning tradisjonelt foregår. Men med pandemien utviklet vi digitale ferdigheter vi nå kan ta i bruk på en god måte.

Statens bestilling og vårt samfunnsoppdrag må ligge til grunn for våre prioriteringer. Det er dermed viktig å fange opp nye utdanningstrender. Med vårt tilbud vil studentene være sykepleiere etter tre år. De kan dermed raskt bidra med etterspurt kompetanse til helsetjenesten i Innlandet.

Sykepleierne har et viktig yrke, og karrieremulighetene er mange, enten du bor på Biri, i Bergen eller Beijing.