Husbanken må tilføres midler som kan motivere borettslagene til å oppgradere den eldre blokkbebyggelsen til framtidens gode boliger, skriver Bente Johansen.

Husbanken må tilføres midler som kan motivere borettslagene til å oppgradere den eldre blokkbebyggelsen til framtidens gode boliger, skriver Bente Johansen.

Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Ett år kan spare kommunen for 1 million kroner

Det viktig er at kommunene kjenner sin besøkelsestid når det gjelder behovet for boliger tilpasset eldre mennesker.

Selvsagt skal syke eldre tilbys egnet omsorgstilbud. Det å ta ansvar for egen alderdom handler om alt før man kommer i en slik situasjon: I en god, lettstelt og trygg bolig med mulighet for sosial kontakt med andre kan mange klare seg selv lengre.

Kan behovet for institusjonsplass utsettes bare ett år, kan kommunen fort spare 1 million kroner.

Mange kan og gjør tilpasninger i sin bosituasjon, men dessverre er det for få som gjør det. De som kan, må motiveres – blant annet med et godt tilbud av egnede boliger. Trygghetsboliger er et godt eksempel. Slike boliger bør inn i nye boligprosjekter, men ikke minst må de også etableres i eksisterende bebyggelse.

Men ikke alle kan – og her er det viktig at kommunene kjenner sin besøkelsestid. Det gjelder blant andre beboere i eldre borettslagsboliger. Her må oppgradering gjøres av borettslaget, og det kan være krevende å gjennomføre.

Ikke alle beboere i eldre borettslag har heller mulighet til å flytte. Eldre borettslagsboliger er ofte de rimeligste boligene, og med beboere med lav inntekt.

Derfor er det viktig med politikk for oppgradering av den eldre blokkbebyggelsen, slik at den tilpasses eldre og andre med funksjonsnedsettelser.

Husbanken må tilføres midler som kan motivere borettslagene til å oppgradere den eldre blokkbebyggelsen til framtidens gode boliger. Kommunene må sørge for å inkludere eldre blokkbebyggelse i sine eldreboligplaner. De må sørge for at det ikke bare ytes individuell boligrådgivning, men at også eldre borettslag og sameier får rådgiving om god tilrettelegging både av fellesområder og utearealer.

Boligens kvaliteter og utforming har stor betydning for om eldre kan bo trygt og godt i eget hjem, men beliggenhet i nærhet av handel, offentlige tilbud og kollektivtransport er minst like viktig. Så må omsorg, service, teknologi og møteplasser etableres for å støtte den enkelte.

For svært mange kan dette utsette behovet for å flytte på institusjon. Og kan behov for institusjonsplass utsettes bare ett år, kan fort 1 million kroner være spart på kommunens omsorgsbudsjett. Ikke minst vil dette også være en ønsket situasjon for den enkelte.