Det var ingen mulighet i statsbudsjettet for å søke om midler til trykte læremidler eller annet utstyr for den videregående skolen, skriver Siv Henriette Jacobsen.

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix
Debatt

Elevene trenger nye lærebøker – hvor er regjeringen?

Satsing på skole er også å satse på oppdaterte læremidler. Det nytter ikke lenger med fagre ord og gode intensjoner.

Skal vi satse på utdanning, må det også følge midler til lærebøker. Regjeringens satsing på fornyelse av den videregående opplæringen følges ikke opp verken med konkret handling eller med tilstrekkelige midler.

Vi må sørge for at lærerne har de riktige verktøyene.

Nye læreplaner i skolen betyr behov for nye læremidler, noe som igjen innebærer store utgifter for skolene. Hvor blir det av penger til nye læremidler, kunnskapsminister Guri Melby?

Høsten 2020 ble Fagfornyelsen iverksatt i norsk skole. For den videregående skolen i Viken vil den for inneværende skoleår gjelde ca. 18.000 nye elever.

Fylkeskommuner har fått mulighet til å søke Utdanningsdirektoratet om midler til utstyr til programmering og tilskudd til digitale læremidler, der Viken ble tildelt ca. 70 prosent av søkte midler til digitale læremidler. Det er bra.

I tillegg var det over statsbudsjettet bevilget 170 millioner kroner til fordeling til skoler for å dekke behovet for nye læremidler på grunn av Fagfornyelsen. Kunnskapsdepartementet bestemte at disse midlene i sin helhet skulle fordeles kun til kommunene og offentlige grunnskoler.

Hvor blir det av muligheten for det samme til gagn for våre elever i videregående opplæring? Det var ingen mulighet for å søke om midler til trykte læremidler eller annet utstyr for den videregående skolen. Det gjelder for eksempel for de fire nye utdanningsprogrammene på yrkesfag.

De videregående skolene i Viken skal gi elever i videregående opplæring et godt tilbud i tråd med læreplanfornyelsen. Regjeringen har som uttalt mål at det skal være høy kvalitet på opplæringen i landets skoler, og at flere skal gjennomføre og bestå videregående opplæring.

Stortinget har bedt regjeringen sikre at det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen. Da må vi sørge for at lærerne har de riktige verktøyene.

Viken fylkeskommune har store ambisjoner på vegne av sine elever. Da må vi tilby læremidler som er i tråd med det nye læreplanverket. Her har regjeringen og Stortinget et ansvar for å følge opp egne planer.

Satsing på skole er også å satse på oppdaterte læremidler. Det nytter ikke lenger med fagre ord og gode intensjoner.

I forbindelse med statsbudsjettet som legger fram nå i høst, forventer vi at regjeringen følger opp fagfornyelsen med midler til lærebøker, også i den videregående skolen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.