Mulighet til fysisk aktivitet og å dyrke sine interesser er like viktig som god pleie og medisinsk oppfølging. Men aktivitet og miljøarbeid er ikke noe pleiepersonell kan forventes å sørge for alene, skriver Iren Luther.

Mulighet til fysisk aktivitet og å dyrke sine interesser er like viktig som god pleie og medisinsk oppfølging. Men aktivitet og miljøarbeid er ikke noe pleiepersonell kan forventes å sørge for alene, skriver Iren Luther.

Illustrasjonsfoto: Magnus Reneflot / NN / Samfoto
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Eldre og syke trenger et godt aktivitetstilbud

Å gi alle en god og verdig alderdom krever mer enn god pleie. Det krever forskjellige aktiviteter, og vi må ikke glemme aktivitørene og den viktige jobben de gjør.

Å bli gammel og syk skal ikke innebære at man må slutte med det som gjør livet fint. Det er bred enighet blant både fagfolk og politikere om at vi må tenke helhetlig om eldreomsorgen.

Aktivitet og sosial omgang er viktig for alle, men særlig for de som rammes av demenssykdommer.

Mulighet til fysisk aktivitet, til å dyrke sine interesser, om det nå er å lytte til klassisk musikk eller å strikke varme gensere til de man er glad i, er like viktig som god pleie og medisinsk oppfølging. Fagforbundet er bekymret for at dette skal gå litt i glemmeboka, når utfordringene med å rekruttere helsepersonell og de økonomiske utfordringene drar seg til i kommunehelsetjenesten.

Aktivitørene har i lang tid vært én av de viktigste yrkesgruppene i eldreomsorgen. De har sørget for at mennesker som trenger sykehjem eller dagtilbud, har fått mulighet til å nyte kultur, gjøre ting de er liker å gjøre, få være sammen med andre og røre på seg. Å rekruttere nok helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere og vernepleiere er avgjørende, men disse yrkesgruppene verken kan eller skal gjøre alt.

Aktivitet og sosial omgang er viktig for alle, men særlig viktig for en voksende gruppe pasienter – de som rammes av demenssykdommer. Ifølge FHI lever over 100.000 mennesker med demens i Norge. Innen år 2050 kan vi forvente en dobling.

Norske kommuner er lovpålagt å ha dagtilbud til hjemmeboende mennesker med demenssykdommer. Dette innebærer psykososiale tiltak og aktiviteter som tar utgangspunkt i personen med demens' egne interesser, preferanser og funksjonsnivå.

Aktivitet og miljøarbeid i en travel hverdag er ikke noe pleiepersonell kan forventes å sørge for alene. Frivillige legger ned mye godt og nødvendig arbeid over det ganske land, men vi trenger noen som har aktivitet og miljøarbeid som jobb også.

Gode aktivitetstilbud krever kompetanse, det krever planlegging og kartlegging av brukernes behov og ønsker, kort fortalt: Det krever at noen har dette som sitt ansvar. Vi trenger yrkesgrupper som har oppmerksomheten og kompetansen sin rettet mot andre sider ved det å ha en god alderdom enn det pleiere og leger har.

Fagforbundet ser at det blir stadig færre aktivitører, og at det snart ikke er aktivitørutdanninger. Det er veldig synd at denne yrkesgruppa og alt det de har å bidra med, ikke får større oppmerksomhet, og at alle disse viktige sidene ved eldreomsorgen prioriteres ned. Denne utviklingen er det på tide å snu!