Å ta boligsosiale hensyn i plan er nå blitt en lovpålagt oppgave, påpeker Jan Hjelle.

Å ta boligsosiale hensyn i plan er nå blitt en lovpålagt oppgave, påpeker Jan Hjelle.

Foto: Britt Glosvik
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Derfor må vi planlegge!

Det er viktigere enn noensinne å føre en aktiv boligpolitikk.

I vinterhalvåret ser vi for alvor betydningen av en god og funksjonell bolig. Når temperaturen synker til tosifret minus, gir boligen et kjærkomment ly fra den bitende kulda. Hjemmet vårt blir et sted vi låser oss inn og stenger verden ute, et knutepunkt for samvær og hygge.

Felles for de fleste kommuner er stor mangel på gode, trygge boliger til sårbare grupper.

For husstander med dårlig isolerte og vedlikeholdte boliger kan vinteren virke uendelig lang. Leietakere er særlig sårbare for lave temperaturer og skiftende strømpriser, og har begrenset mulighet til å gjøre nødvendige oppgraderinger av eget hjemmemiljø.

Felles for de fleste kommuner er at det er stor mangel på gode, trygge boliger til sårbare grupper. Stram kommuneøkonomi, stans i boligbyggingen, demografiutfordringer og flyktninger er andre sentrale utviklingstrekk.

Ny boligsosial lov regulerer kommunenes boligsosiale ansvar og hva slags bistand de vanskeligstilte har krav på. Å ta boligsosiale hensyn i plan er nå blitt en lovpålagt oppgave. Derfor er det viktigere enn noensinne å føre en aktiv boligpolitikk.

Fremover skal våre folkevalgte vurdere og justere kommunens planstrategier basert på utfordringsbildet og den politikken de gikk til valg på. Det gir dem en god anledning til å omsette valgløfter til konkrete mål og tiltak for boligsektoren lokalt.

En strategisk planlegging av framtidas boligbehov og samarbeid med boligutviklere kan hjelpe flere ut av dårlige og trekkfulle leiligheter og inn i en trygg og god bosituasjon. En strategisk planlegging vil gi gevinster for kommuneøkonomien, og danne grunnlaget for bedre folkehelse, livskvalitet og trivsel.

Det er nå vi skal avgjøre hva som skal prioriteres innenfor den neste fireårsperioden. Vi har nå et tidsvindu der vi med aktive grep kan gjøre kommuneplanen til et effektivt og forpliktende styringsverktøy. La oss gripe sjansen til å ta et boligsosialt lederskap i planleggingen!

På vårt webinar 15. februar 2024 – Slik lykkes vi med en aktiv boligpolitikk – kan du lære mer om hvorfor planstrategien er et godt tidspunkt for å ta gode, strategiske valg i utviklingen av en sosial og aktiv boligpolitikk.