Lokalt eiet kraftproduksjon har bidratt til næringsutvikling og muligheter til fortsatt bosetting i Distrikts-Norge. Det må vi fortsette med, skriver Runar Lia.

Lokalt eiet kraftproduksjon har bidratt til næringsutvikling og muligheter til fortsatt bosetting i Distrikts-Norge. Det må vi fortsette med, skriver Runar Lia.

Illustrasjonsfoto: Asle Strand
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Derfor må vi beholde kommunalt eierskap

Vi må holde på det lokale kommunale eierskapet til kraftselskapene for å sikre forsyning, bosetting og beredskap i hele landet.

At kraftselskapene har en svært viktig samfunnsrolle, hersker det ingen tvil om. Det har også blitt enda tydeligere gjennom det siste året. Fortsatt sterkt kommunalt eierskap vil være viktig også i fremtiden.

Med lokalt eierskap er det ikke bare profitt som gjelder.

Norsk fornybar kraftproduksjon bidrar til å sikre strømforsyning til husholdninger, næringsliv og industri over hele landet. Det blir enda viktigere i årene som kommer for at vi skal nå klimamålene gjennom det grønne skiftet. For selv om vi er avhengige av en viss kraftutveksling med våre europeiske naboer, er det den norske kraftproduksjonen, og da i første rekke vannkraften, som vil være bærebjelken når det gjelder norsk kraftforsyning også fremover.

Norsk vannkraft er bygget opp med utgangspunkt i offentlig eierskap. Kommunene har stått og står fortsatt sentralt som eiere i de fleste kraftselskapene. Det mener vi de også må gjøre i fremtiden.

Det er ikke alle som er enige i akkurat denne eierformen, og det har blitt stilt spørsmål rundt eierskapet i kraftsektoren og om kommunene er gode nok eiere. Alle kan nok alltids bli bedre, men nødvendigheten av å opprettholde lokalt kommunalt eierskap mener vi er udiskutabel.

Gjennom flere generasjoner har man lagt et grunnlag som har skapt store inntekter for fellesskapet gjennom å eie kraftselskap. Mange kommuner har nærmest basert det meste av kommuneøkonomien på inntekter fra kraftselskapene. Lokalt eiet kraftproduksjon har bidratt til næringsutvikling og muligheter til fortsatt bosetting i Distrikts-Norge. Det må vi fortsette med.

Med lokalt eierskap er det heller ikke bare profitt som gjelder. Kunnskap om og kontakt med både privatpersoner, næringsliv og industri bidrar til at man som kommunal eier til enhver tid vil se på hva som er det beste for de som bor i kommunen. Investeringer vil gjøres på bakgrunn av ønske om videre utvikling lokalt, og sikker forsyning til de som allerede bor og jobber i kommunen.

I tillegg ser vi den viktige rollen både nettselskapene og kraftverkene har nå i ekstremværsituasjoner. For nettselskapene gjelder det å kunne gjøre investeringer basert på deres samfunnsoppdrag og med lange briller på. Det ble blant annet gjort på Nesbyen, selv om selve investeringen var blodrød og langt ifra kunne kalles lønnsom. Nå viser det seg at denne investeringen sikrer innbyggerne strøm.

Dette er nok et eksempel på at det er viktig at kommunen sitter tett på for å bidra til innbyggernes sikkerhet.

Så er det ikke med dette sagt at kommunale eiere ikke kan bli bedre eiere. Det kan man alltid – enten det er offentlige eller private eiere. Mer kunnskap, nye muligheter og lengre perspektiv, er noe av det man kan se nærmere på.

Vi trenger mer fornybar kraft og mer nett for å nå klimamålene. Der er ikke kommunalt eierskap et hinder, snarere det motsatte. Det har historien allerede vist. Nå må vi holde på det lokale kommunale eierskapet for å sikre forsyning, bosetting og beredskap i hele landet.