Skal vi fortsatt satse på vei – eller skal vi ta et krafttak for sjø- og jernbanetransport, spør lederne i Norske Havner.

Illustrasjonsfoto: Tore Wuttudal, NN/Samfoto

Bedre fylkesveier = mer sjøtransport

Fylkespolitikere bør merke seg at det – ironisk nok – er satsing på vei som kan sikre mer miljøvennlig sjøtransport.

En analyse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser en sterk vekst i godstransport de neste tiårene. Mesteparten vil komme som økt tungtransport langs norske veier. Det betyr flere trafikkulykker, økt forurensning og mer slitasje på veiene.

Det har lenge vært en nasjonal målsetting å flytte mer av godstransporten fra vei til jernbane og sjø. Men det skjer lite.

Vi trenger gode veier fra riks- og lokalveinettet inn til havna, slik at varene kan fraktes videre til sjøs.

Med stadig tøffere klimamål – senest gjennom rapporten Klimakur 2030 – står Norge ved et veiskille i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP). Skal vi fortsatt satse på vei – eller skal vi ta et krafttak for sjø- og jernbanetransport?

Faktisk bør vi gjøre begge deler. Men det er ikke snakk om å legge til rette for forurensende tungtransport som skal kjøre gods hele veien langs den norske kysten. Det er snarere å sørge for at havnene blir effektive knutepunkt for godstransport. Da trenger vi gode veier fra riks- og lokalveinettet inn til havna, slik at varene kan fraktes videre til sjøs.

Norske Havner har gjort en undersøkelse blant sine medlemmer, og der svarer to tredeler at de har behov for bedre veitilknytning. Så lenge det er vanskelig å få varer inn og ut av havna, blir dette en propp i vareflyten. Da blir det vanskelig å bebreide de som velger transportalternativer som er mindre miljøvennlige.

Det er i stor grad fylkesveier som går inn til norske havner. Det bør fylkeskommunene merke seg når de planlegger og prioriterer tiltak innen samferdsel. Hvis det er ønskelig med mindre forurensning, færre trafikkulykker og lavere kostnader til vedlikehold av veier i fylket, kan det være en god idé å se nærmere på veiene ned til havnene.

Det er ikke noe mål at vi skal kvitte oss med alle lastebiler. Det vil alltid være en billig og effektiv transportmetode på kortere avstander. Men de store volumene med gods over lange avstander har ingenting på norske veier å gjøre.

Derfor må vi se på hvordan korte fylkesveier kan gjøre havnene mer effektive. Og ikke bruke dem som argument for å bygge nye, dyre og lange veier for å ta av for økt tungtransport.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.