– Vi ser at innbyggerrettete tjenester får langt større oppmerksomhet i kommunene, skriver Kolbjørn Haarr. Illustrasjonsfoto: Colourbox
– Vi ser at innbyggerrettete tjenester får langt større oppmerksomhet i kommunene, skriver Kolbjørn Haarr. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Ambisjonsnivået for digitalisering øker kraftig

Andelen av norske kommuner som forventer gevinster fra digitalisering, øker fra 24 prosent i 2016 til 64 prosent i 2017.

Tilgang på kompetanse, ressurser og teknologi er ingen garanti for digital tjeneste-innovasjon.

Dette viser en undersøkelse som NyAnalyse nylig har gjennomført for EVRY.

Undersøkelsen viser dessuten at kommunene øker både sitt ambisjonsnivå og forventningene om at digitalisering vil medføre omlegging og forenkling av arbeidsrutiner. Andelen som svarte positivt på sistnevnte, har økt fra 23 og 68 prosent.

Det politiske målet om «digitalt førstevalg» legger opp til automatisering av svært mange offentlige tjenester som i dag håndteres manuelt. I kommunal sektor er ennå mye ugjort, men troen på at digitalisering vil gi bedre tjenester, øker kraftig.     

De tre områdene som til nå har hatt størst nytte av digitalisering, er utdanning, plan- og bygning, samt helseområdet. Områdene sykehjem, barn og familie og næring ligger i den andre enden av skalaen. 

Tilgang på kompetanse, ressurser og teknologi er ingen garanti for digital tjenesteinnovasjon. I privat sektor er konkurranse og muligheter for kommersielle suksess en sentral driver.

I offentlig sektor er politiske ambisjoner den sterkeste og viktigste driveren. Prinsippet om «digitalt førstevalg» er lansert av flere regjeringer gjennom flere stortingsmeldinger, og innebærer at forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne.

I praksis betyr dette følgende for innbyggerne:

  • Du skal ikke måtte oppgi informasjon som det offentlige allerede har.

  • Hvis det offentlige trenger mer informasjon fra deg, skal du kunne gi det digitalt.

  • Du trenger ikke søke om noe du har rett til.

  • Du får svar digitalt.

  • Du får svar med en gang dersom det ikke er behov for bruk av skjønn. 

  • Du skal enkelt får vite hva det offentlig vet om deg, og hvem som har sett denne informasjonen.

Nå ser vi at kommunene følger opp og at ambisjonene øker. Andelen som oppgir at digitalisering gis høy eller svært høy prioritet, ligger stabilt på godt over 50 prosent.

Som leverandør av digitale løsninger til kommunene, opplever EVRY, blant annet som følge av «digitalt førstevalg», at innbyggerrettete tjenester får langt større oppmerksomhet. Investeringene i IT dreier seg nå om mer enn grunnleggende infrastruktur og effektivisering av intern saksbehandling.

Målet for investeringene er å skape konkrete tjenesteforbedringer for brukerne, samt bedre samhandling og kommunikasjon mellom innbyggere, etater og lokalt næringsliv.

Målet om bedre og brukerrettete tjenester avspeiler seg også i kommunenes forventninger. I 2016 ventet 23 prosent at digitalisering vil medføre omlegging og forenkling av arbeidsrutiner, mens 22 prosent forventet at digitale løsninger ville medføre raskere saksgang og kortere svartid.

Årets undersøkelse viser at nær 64 prosent av kommunene forventer økt kvalitet på tjenestene, og nær 70 prosent forventer forenkling av arbeidsrutiner og raskere saksgang. Det er en formidabel framgang.

Kommunene behandlet 88.500 byggesaker i 2016. De enkleste sakene står for 66 prosent av alle saker (3 ukers behandlingsfrist), og kan i prinsippet automatiseres i sin helhet. Det ville bety kortere svartid og mulighet til å benytte flere ressurser på de mer komplekse søknadene. 

Fraværet av sterke økonomiske insentiver for tjenesteforbedring kan forhåpentligvis kompenseres av tydelig politiske mål, gode erfaringer i kommunene og digitalt modne innbyggere med klare forventninger om digital tjenesteinnovasjon.

Mye taler for at det er denne utviklingen vi nå ser. Vi i EVRY står klare til å realisere ambisjonene – sammen med norske kommuner.