Forsker Marte Slagsvold Winsvold ved Institutt for samfunnsforskning er overrasket over svarene på Kommunal Rapports lokalpolitikerundersøkelse. Bildet er fra i februar i fjor, da hun la fram en rapport om lokalt beredskapssamarbeid.

Forsker Marte Slagsvold Winsvold ved Institutt for samfunnsforskning er overrasket over svarene på Kommunal Rapports lokalpolitikerundersøkelse. Bildet er fra i februar i fjor, da hun la fram en rapport om lokalt beredskapssamarbeid. 

Foto: Terje Lien

Lokalpolitikere i nord mest kritiske til nasjonale koronaregler

Jo lenger nord, jo mer føler lokalpolitikerne seg overkjørt av nasjonale myndigheter i håndteringen av koronapandemien. 

Det viser svarene på Kommunal Rapports lokalpolitikerundersøkelse (se faktaboks).

– Politikere i de kommunene som i liten grad har vært berørt av pandemien, opplever kanskje de nasjonale tiltakene som uforholdsmessige. At de helt unødvendig får samme medisin som storbyene og at man «skyter spurv med kanoner», sier forsker Marte Slagsvold Winsvold ved Institutt for samfunnsforskning.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.