Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) varslet en kraftig opprustning da de la fram langtidsplanen for Forsvaret fredag. Pressekonferansen var lagt til kystvaktskipet KV Bjørnøya som ligger til kai i Oslo.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) varslet en kraftig opprustning da de la fram langtidsplanen for Forsvaret fredag. Pressekonferansen var lagt til kystvaktskipet KV Bjørnøya som ligger til kai i Oslo. 

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Denne planen er et historisk løft for Forsvaret

Regjeringen foreslår å bruke 600 milliarder kroner mer på å styrke Forsvaret de neste tolv årene.

Regjeringen la fram sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret fredag. På forhånd var det varslet en kraftig opptrapping av hele forsvarssektoren og særlig på Sjøforsvaret.

Samlet vil regjeringen bruke 1624 milliarder kroner fra 2025–2036.

– Vi trenger et forsvar som er tilpasset dagens situasjon og trusselbilde. Denne planen er et historisk løft for Forsvaret, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse.

– Vi har en økonomi som tillater en slik satsing, sa han, men tilføyde at det vil kreve prioriteringer.

Fregatter og luftvern

Blant satsingene regjeringen foreslår er:

  • Minimum fem nye fregatter med anti-ubåt-helikoptre og minimum fem ubåter. Det skal utvikles og anskaffes en standardisert fartøysklasse med inntil 10 store og 18 mindre fartøy.
  • Hæren skal økes fra én til tre brigader.
  • Dobling av NASAMS luftvernbatterikapasitet fra fire til åtte batterier.

Flere soldater

– Vi må ha et forsvar som forebygger konflikt hver dag og som er forberedt på at konflikt likevel kan inntreffe. Økt aktivitet forutsetter flere folk. Forsvaret skal styrkes med over 20.000 vernepliktige soldater, ansatte og reservister til sammen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvaret skal få 4600 flere fast ansatte, 4600 flere vernepliktige og 13.700 flere reservister. Heimevernet økes til 45.000.

Gram varsler behov for mer bygg, økt utdanningskapasitet og midler til å fylle opp beredskapslagrene.

Bredt forlik

Forslaget sendes nå til Stortinget. Regjeringen har sagt at de ønsker et bredt forlik om planen og har hatt kontakt med partiene på Stortinget allerede før planen var klar.

– Regjeringen takker for konstruktiv dialog med alle partiene og inviterer Stortinget til et bredt forlik om dette forsvarsløftet. Det er av stor betydning at vi står sammen om å trygge Norge, sier Støre.

(©NTB)