Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og fagdirektør i Helsetilsynet, Erik Stene (til venstre) under pressekonferansen ved overleveringen av rapporten og anbefalingene fra Barnevernsinstitusjonsutvalget.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og fagdirektør i Helsetilsynet, Erik Stene (til venstre) under pressekonferansen ved overleveringen av rapporten og anbefalingene fra Barnevernsinstitusjonsutvalget.

Foto: Terje Pedersen/NTB

Utvalg vil at 1000 barn i institusjon skal føle de bor i et hjem

Barn må få slippe å bli flyttet mellom institusjoner, mener utvalget som har sett på hvordan barnevernet plasserer og behandler utsatte barn og unge.

Utvalget har hatt i oppgave å gå gjennom hele institusjonstilbudet i barnevernet. De har sett på hva som skal til for at barn som i dag blir flyttet til institusjon, får den omsorgen og hjelpen de behøver. Utvalget vil endre hele institusjonssystemet, legge ned mange av dagens små institusjoner og erstatte dem med nye, større enheter, men med ulike avdelinger.

– Det er omtrent 940 barn som bor på institusjon i Norge i dag, sa utvalgsleder Erik Stene da han presenterte rapporten for barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Vi har en veldig stor ydmykhet for at vi snakker for og utreder for dem. Vi skal se på hva som er det beste vi kan gjøre for disse barna, sa Stene videre.

– Vi kan ikke hoppe av

Utvalget foreslår en rekke tiltak for å bedre en vanskelig situasjon for barn som av ulike grunner må tas ut av familien og i stedet tas hånd om av barnevernet i institusjon.

Stene tegnet et svært sammensatt bilde av utfordringene barna møter. En av målsettingene er at barn som må flyttes, skal oppleve at institusjonen er et hjem.

– Vi må være der for dem, hele veien, vi kan ikke hoppe av underveis. Vi må stå der helt til de står stødig på egne bein og gi dem en mulighet til godt voksenliv der de klarer seg selv., sa utvalgslederen, og fortsatte:

– Jeg håper at vi kan si at dette skal vi klare. Det er ikke mer enn 1000 unger. Vi skal gjøre alt vi kan, og vi skal strekke oss lenger enn vi ellers noen gang har gjort. Det har disse ungene fortjent, sa Stene før han overleverte rapporten til de to statsrådene.

Må tenke nytt

– Flere rapporter og mediesaker de siste årene viser at dagens barnevern ikke har klart å gi et godt nok tilbud til de barna som trenger det mest. Det er helt tydelig at vi må tenke nytt omkring hva barna med størst behov for hjelp og støtte trenger, sier Toppe.

Den omfattende rapporten som nå skal på høring, har en rekke forslag.

– Dette er et helhetlig forslag, men det er noen ting som er lavthengende frukt. Blant annet er det konkrete lovforslag som Stortinget kan ta stilling til. Andre ting koster penger, og noen andre igjen koster litt prestisje, sier Stene til NTB.

Fotlenke og egne helseteam

Her er noen av forslagene som utvalget er kommet fram til:

* Det etableres et eget sikkerhetspsykiatrisk tilbud for barn.

* Soning av straff med fotlenke i barnevernsinstitusjon kan være aktuelt.

* Hver barnevernsinstitusjon skal ha et helseteam tilknyttet seg.

* Ansvaret for tilbudet til barn med behov for spesialisert rusbehandling legges til spesialisthelsetjenesten.

* Utvidet adgang til å holde barn i institusjon uten samtykke.

* Økt kompetanse på rus i alle barnevernsinstitusjoner.

* At statsforvalterne skal føre felles tilsyn med barnevern og skole/utdanning.

Et eget ungdomsutvalg har også levert vesentlige bidrag til rapporten.

(©NTB)