– Forebygging og tidlig innsats forstås ulikt både på tvers av kommunene og innad i kommunene, sier Simen Pedersen, partner i Menon Economics, og leder av evalueringen av barnevernsreformen. Her innleder han på en barnevernskonferanse nylig.

– Forebygging og tidlig innsats forstås ulikt både på tvers av kommunene og innad i kommunene, sier Simen Pedersen, partner i Menon Economics, og leder av evalueringen av barnevernsreformen. Her innleder han på en barnevernskonferanse nylig.

Foto: Terje Lien

– Uklarheter forsinker arbeidet med barnevernsreformen

Tidlig innsats og forebygging av omsorgssvikt er hovedmål i barnevernsreformen. Men de som skal gjennomføre den, har ikke en ens oppfatning av hva dette innebærer.

– Hele barnevernsreformen er tuftet på disse begrepene. For at kommunene skal lykkes med å redusere utgifter og unngå omsorgsovertakelser, kreves det samarbeid på tvers av tjenester og etater mot felles mål. Det blir vanskelig når begrepene er uklare og forstås ulikt, sier Simen Pedersen i Menon Economics.

Han leder evalueringen av barnevernsreformen som trådte i kraft i 2022, og som Menon og NTNU Samfunnsforskning gjennomfører.