Barne- og familieminister  Kjersti Toppe (Sp) mener det er behov for endringer i kompetansekravene til barnevernsansatte, både i det statlige og det kommunale barnevernet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mener det er behov for endringer i kompetansekravene til barnevernsansatte, både i det statlige og det kommunale barnevernet. 

Foto: Terje Lien

Toppe vil lempe på kompetansekravene for barnevernsansatte

Faglig ansatte i statlig barnevern må som hovedregel ha en bachelorgrad. Det vil barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) endre på.

– Jeg foreslår å justere kompetansekravene i det kommunale og statlige barnevernet. Jeg vil åpne for at personer kan oppfylle kompetansekravene på flere måter, der vi anerkjenner praktisk erfaring og kompetanse, sier Toppe til NTB i forbindelse med at flere forslag til endringer i barnevernsloven sendes på høring.

Blant de øvrige forslagene er tjenestepensjon for frikjøpte fosterforeldre og styrking av barns rettigheter i barnevernssaker.

Siden 2022 har nyansatte i det statlige barnevernet som hovedregel hatt krav om en relevant bachelorutdanning. Det Toppe vil ha er blant annet en åpning for nyansatte som kan dokumentere tre års relevant arbeidserfaring. Regjeringen mener dette blant annet kan bidra til å sikre mer kompetansemangfold og kjønnsmangfold blant de ansatte.

Toppe foreslår også endringer i det kommunale barnevernet. Fra 2031 må også ansatte her oppfylle strengere kompetansekrav for å gjennomføre visse oppgaver. Denne ordningen ønsker man nå å gjøre mer fleksibel.

– En av de største utfordringene i barnevernet i dag er at det er svært stor gjennomstrømming av ansatte. Om lag én av fem slutter årlig i barnevernet. Kompetansekravet fører til et unødvendig høyt trykk på institusjonene, sier Toppe.

(NTB)