Barne- og familieminister  Kjersti Toppe (Sp) innkaller barnevernsinstitusjoner til møte om rusbruk.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) innkaller barnevernsinstitusjoner til møte om rusbruk.

Foto: Terje Lien

Toppe kaller inn barnevernsinstitusjoner til rusmøte

Bruk av rusmidler er en stor utfordring i barnevernsinstitusjoner. Nå kaller barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) inn institusjonene til et møte.

Regjeringen satte i 2022 ned Barneverninstitusjonsutvalget, ledet av Erik Stene. Utvalget fikk i mandat blant annet å vurdere tiltak som kan forebygge utvikling av rusmiddelbruk blant barn i institusjonene.

Utvalget la fram sin rapport i oktober 2023 (NOU 2023:24 «Med barnet hele veien, barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit») og kom med flere forslag til tiltak, blant annet å styrke ruskompetansen i barnevernet og overføre spesialisert rusbehandling til helsesektoren.

Regjeringen skriver i en pressemelding at den arbeider med oppfølging av rapporten.

Toppe skal snakke med eierne av barnevernsinstitusjoner og brukerorganisasjoner om tiltak som på kort sikt kan redusere problemene med rus. De ansattes organisasjoner er også invitert til møtet, som finner sted 7. mai.

(©NTB)