I Bergen er barn ned i 15-årsalderen er blitt plassert i arresten flere ganger det siste året, ifølge barnevernsvakten.

I Bergen er barn ned i 15-årsalderen er blitt plassert i arresten flere ganger det siste året, ifølge barnevernsvakten.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Barnevernet mangler akuttplasser – mindreårige plassert på glattcelle

Flere ganger er 15-åringer er blitt plassert i arresten i Bergen mens de venter på en akuttplass i barnevernet.

Nå slår Barnevernsvakten alarm om problemene med å skaffe institusjonsplasser, skriver Bergens Tidende.

Mangelen på akuttplasser har ført til at barn flere ganger har blitt plassert i arresten på politihuset i Bergen eller overnattet på en sofa på samtalerommet hos Barnevernsvakten. Andre har blitt værende hjemme, selv om det er fattet vedtak om at de skal ut av familien.

– Jeg har aldri opplevd en lignende situasjon, sier avdelingsleder Anne Karin Nesse i Barnevernsvakten i Bergen. Hun har 25 års erfaring fra barnevernet.

Hun forteller at barn ned i 15-årsalderen er blitt plassert i arresten flere ganger det siste året. Akuttplassene er det statlige barnevernet, Bufetats ansvar. Der er kapasiteten sprengt. Via e-post svarer regiondirektør Marianne Kildedal i Bufetat at de ser alvorlig på situasjonen.

– Når ungdommer må vente lenger på et tilbud de trenger, har vi ikke greid å levere det vi skal. Det beklager vi.

Hun skriver at de jobber med å øke antall institusjonsplasser i vest, men at det tar tid. Det er vanskelig å finne lokaler og rekruttere nok fagfolk.

(©NTB)