Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fant ingen vesentlige forbedringer i barnevernstjenestene når det gjelder dokumentasjon og medvirkning.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fant ingen vesentlige forbedringer i barnevernstjenestene når det gjelder dokumentasjon og medvirkning.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Store mangler i barnevernets dokumentasjon

Verken barnevernets dokumentasjon av egne, faglige vurderinger eller barn og foreldres medvirkning er blitt særlig bedre etter fire år med kompetanseløft, følge Riksrevisjonen.

– Dokumentasjon er avgjørende både for den enkeltes rettssikkerhet og for at det skal være mulig å etterprøve barnevernstjenestes vurderinger og beslutninger i sakene, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen da ha presenterte en ny rapport tirsdag.

Rapporten viser at det til tross for Barne- og familiedepartementets (BFD) kvalitets- og kompetanseløft, som startet i 2017 og fortsatt pågår, ikke står så bra til med praksis.