Barne- og familieminister  Kjersti Toppe (Sp)

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)

Foto: Terje Lien

Ny forskrift om bistandsplikten lar vente på seg

Ett år etter at høringsfristen gikk ut, venter kommunene fortsatt på den nye forskriften som skal klargjøre plikten staten har til å skaffe institusjonsplass til barn som trenger det.

«Per nå er det ikke mulig å si noe om når arbeidet vil være ferdig», skriver Barne- og familiedepartementet (BFD) i en e-post til Kommunal Rapport.

Hensikten med forskriften er ifølge departementet å bidra til bedre samhandling mellom Bufetat og kommunene gjennom en mer enhetlig forståelse av ansvarsdelingen i barnevernet.